Zarząd Regionu Gdańskiego „S”: Związkowcy odwiedzą biura parlamentarzystów

Podsumowanie akcji informacyjnej oraz plan kolejnych działań Związku w ramach akcji protestacyjnej to główny temat marcowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 2 marca br w siedzibie Gdańskiej „Solidarności”. Członkowie regionalnych władz gdańskiej „S” przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.

 

Hydrobudowa, Port Eksploatacja, Poczta Polska …

Marcowy Zarząd Regionu zaczął się nietypowo, gdyż od informacji z zakładów pracy, które do tej pory kończyła posiedzenia. Przewodniczący Krzysztof Dośla poinformował zebranych o złej sytuacji w Hydrobudowie Gdańsk S.A., która wystąpiła do sądu z wnioskiem o postawienie w stan likwidacji. Upadek gdańskiej firmy z ponad 60 letnia tradycją został spowodowany przede wszystkim błędami w zarządzaniu.

zrg-marzec 2015-3

O zawieszeniu procesu prywatyzacji w Porcie Gdańskim Eksploatacji S.A. mówił natomiast przewodniczący zakładowej „Solidarności” Piotr Radkowski. Z niezrozumiałych względów nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk nie wyraziło zgody na sprzedaż 100 proc. akcji spółki Port Gdański Eksploatacja (PGE) Mariner Capital, inwestorowi z Malty. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku udało się wynegocjować z potencjalnym inwestorem porozumienie dotyczące gwarancji zatrudnienia i wynagradzania. Sytuację spółki pogorszyło w ostatnim czasie poniesienie opłat za dzierżawę portowych gruntów o ponad 100 procent.

Niestety wciąż niepewna sytuacja jest w Poczcie Polskiej, w której planowana jest likwidacja kolejnych placówek, co wiąże się nie tylko z redukcją zatrudnienia, ale z pogorszeniem dostępności do usług tej tak ważnej dla obywateli państwowej instytucji. Przedstawiciel pracowników Poczty Polskiej zaapelował o włączenie się mieszkańców w obronę placówek pocztowych, bo przy obecnej polityce zarządzających, niedługo okaże się, że jest jeden urząd w powiecie.

zrg-marzec 2015-4

Z dobrych informacji przekazanych na Zarządzie Regionu, to ta dotycząca wycofania się władz Gdańska  z szeregu decyzji dotyczących zamykania i łączenia placówek oświatowych. Zdaniem przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku Bożeny Brauer to wspólne zwycięstwo protestujących związkowców, rodziców i młodzieży.

 

Dlaczego powinny nas interesować TTIP, CETA i TISA

Te tajemniczo brzmiące literowce to skróty trzech umów handlowych USA i Kanadą, których wpływ już w krótkim czasie odczuje przeciętny obywatel w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Zagrożenia  jakie niosą dla polskiego państwa, ale także dla polski pracowników ze sobą Transatlantic Trade and Investment Partnership  (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji), CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) oraz  Porozumienia w sprawie Handlu uUsługami (Trade in
Services Agreement – TiSA) omówiła Monika Kończyk z Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

 

Po akcji ulotowej czas na uświadomienie parlamentarzystów

Przebieg akcji informacyjno-ulotowej omówił przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla. 19 lutego akcję rozpoczęli kolejarze, którzy od godziny 6 rano rozdawali ulotki na dworcach w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. W Gdańsku wręczano je także między innymi między godziną 12 a 13 na Długim Targu, a także w zakładach pracy. W Gdyni rozdawano ulotki przy bazarze i SKM. Można było otrzymać je również w Malborku, Chojnicach, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Tczewie, Wejherowie i Lęborku. Rozdawano je w miejscach publicznych, ale również w zakładach pracy, a nawet wrzucano do skrzynek pocztowych. Zorganizowana została również konferencja prasowa.

Kolejnym krokiem w ramach akcji protestacyjnej trzech centrala związkowych ma być odwiedzenie biur parlamentarzystów i przekazanie im postulatów związkowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę