Zarząd Regionu Gdańskiego: rząd nie przystąpił do negocjacji

Pogotowie strajkowe i działania Związku wobec aktualnej sytuacji w kraju oraz budżet Zarządu Regionu Gdańskiego na nową kadencję to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 2 lutego w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla przedstawił obecną sytuację na Śląsku.

– Akcja protestacyjna jest kontynuowana we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kolejne negocjacje mają być prowadzone z udziałem mediatora – mówił szef gdańskiej „S”. 20 stycznia NSZZ „Solidarność” wraz z pozostałymi centralami związkowymi zwrócili się do premier Ewy Kopacz o podjęcie negocjacji o postulatach zgłoszonych przez stronę związkową w czasie wrześniowych protestów 2013. Niestety, do tej pory rząd nie przystąpił do rozmów ze stroną związkową. We wtorek w Gdańsku ma zebrać się Sztab Akcji Protestacyjnej, który zadecyduje o dalszych działaniach Związku.

Zdaniem przewodniczącego „Solidarności” w GPEC Stanisława Kotyńskiego w naszym kraju nie będzie zmian, jeśli większość Polaków nie zrozumie związku między udziałem w wyborach, a decyzjami podejmowanymi przez rządzących, dlatego powinniśmy skupić się na zbliżających się wyborach prezydenckich i do parlamentu.

W części poświęconej sytuacji w zakładach pracy omówiono stan negocjacji w Poczcie Polskiej. Pocztowcy liczą na zawarcie porozumienia, w przypadku fiaska rozmów NSZZ „S” zapowiada przeprowadzenie akcji protestacyjnej.

Sukcesem natomiast zakończyły się negocjacje w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A., gdzie podpisano pakiet socjalny.

– Udało się nam wynegocjować korzystny dla pracowników pakiet, w dużej mierze dzięki pomocy Zarządu Regionu, przede wszystkim członków prezydium, prawników i tłumaczy – powiedział Piotr Radkowski, szef „Solidarności” w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A.

Na lutowym posiedzeniu przyjęto projekt budżetu Zarządu Regionu na 2015 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę