Zarząd Regionu Gdańskiego. Rozwój kosztem pracowników

– Platforma Obywatelska blokuje zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązku zawierania przez pracodawcę pisemnej umowy o pracę przed przystąpieniem pracownika do pracy. Brak tego przepisu wiąże ręce inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy latami są zatrudniani bez umowy o pracę, a nieuczciwi pracodawcy mogą bezkarnie tłumaczyć się, że pracownik jest pierwszy dzień w pracy – mówił poseł Janusz Śniadek, który był gościem posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 1 grudnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Zdaniem byłego przewodniczącego „Solidarności” obecnie rządząca koalicja prowadzi politykę rozwoju gospodarczego opartego na taniej sile roboczej. Wszelkie inicjatywy mające na celu ochronę pracowników są prze PO i PSL blokowane.

Zdjęcia: Paweł Glanert

zrg4

zrg2

Janusz Śniadek podsumował również wybory samorządowe. – Mamy opinię doświadczonych informatyków, którzy uważają, że zaprojektowanie i wdrożenie w tak krótkim czasie, tak skomplikowanego systemu informatycznego, który miał za zadanie obsłużyć wybory samorządowe było po prostu niemożliwe – mówił poseł. Oprócz niesprawnego systemu informatycznego było wiele innych nieprawidłowości, które stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność wyborów, dlatego Janusz Śniadek zaapelował o udział w manifestacji, która odbędzie się 13 grudnia w Warszawie. W trakcie dyskusji związkowcy wskazywali na błędy po stronie partii opozycyjnych, między innymi niedostateczne przeszkolenie członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

Grudniowy protest oświaty to kolejny punkt poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Regionu. Wojciech Książek przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przedstawił główne powody protestu i planowany jego przebieg. 9 grudnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbędzie się manifestacja oświatowej „Solidarności”, jednocześnie zostaną oflagowane budynki szkolne flagami NSZZ „Solidarność” jako wyraz poparcia dla akcji.

W części poświęconej sytuacji w zakładach pracy Edward Fortuna poinformował o porozumieniu zawartym pomiędzy Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Portu Gdańskiego a Północnoatlantycką Organizacją Producentów dotyczącą rozładunku towarów w Porcie Gdańsk. Zdaniem Krzysztofa Dośli porozumienie to sukces portowej „Solidarności”.

Członkowie Zarządu Regionu zapoznali się również z ofertą firmy Votum świadczącą pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków przy pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę