Zarząd Regionu Gdańskiego. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Pracownicze Programy Kapitałowe i przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” to główne tematy omawiane na posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego, który odbył się 1 października br. w gdańskiej siedzibie „Solidarności”.

 

Październikowe posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela PKO Bank Polski SA, który zaprezentował główne zasady nowej ustawy dotyczącej Pracowniczych Programów Kapitałowych. Ustawa O PPK nie jest jeszcze uchwalona przez parlament, ale prace nad nią są już na ukończeniu, także wejdzie ona w życie w przyszłym roku. Projekt zakłada, że Pracownicze Programy Kapitałowe w pierwszej kolejności będą musiały powstać w przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 250 osób, w kolejnych latach obowiązek ten spełnić będą musieli wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy. Nie będą natomiast PPK musiały być tworzone w tych firmach, w których istnieją już Pracownicze Programy Emerytalne, pod warunkiem, że składka wynosi nie mniej niż 3,5 proc wynagrodzenia pracownika.

W trakcie punktu dotyczącego sytuacji w zakładach pracy po raz kolejny dyskusję zdominowała kondycja przemysłu stoczniowego. To, co podkreślali dyskutanci to fakt, że żadna odbudowa branży stoczniowej nie będzie możliwa, jeżeli nie wzmocni się wydziałów okrętowych na polskich uczelniach ani nie odbuduje szkolnictwa zawodowego.

Relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej przedstawił Bogdan Olszewski. Mówił on między innymi o propozycjach zmian w Statucie naszego Związku, które będą dyskutowane w czasie Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Jednym z głównych tematów zjazdu, które odbędzie się w dniach 25-26 październik w Częstochowie, oprócz wyboru władz na nową kadencję, będzie dyskusja nad programem naszego Związku.

Zarząd Regionu przyjął regulamin funkcjonowania oddziałów i biur ZRG NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Regionu Gdańskiego podziękował Irenie Siudek, która od 2002 roku pełniła funkcję kierownika Oddziału w Wejherowie. Od października br. wejherowskim oddziałem będzie kierował Jan Dettlaff.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę