Zarząd Regionu Gdańskiego: Protest pracowników opery i gospodarka morska

Poparcie protestu pracowników Państwowej Opery Bałtyckiej, stanowiska wobec fali „hejtów” internetowych po wypadku samochodu Prezydenta RP oraz ochrony przestrzeni historycznej wokół pomnika Poległych Stoczniowców – tymi tematami zajmowali się członkowie zarządu Regionu Gdańskiego na posiedzeniu, które odbyło się 7 marca 2016 roku.

zrg7-03-16-2

zrg7-03-16-1

Marcowe posiedzenie regionalnych władz NSZZ „Solidarność” rozpoczęło spotkanie z posłanką Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, przewodniczącą sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która przedstawiła dotychczasowe działania komisji oraz plany rozwoju branży.

Zakres działania komisji jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi problematykę: przemysłu stoczniowego, portów, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego. Posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk zwróciła się do zainteresowanych związkowców o współpracę.

– Proszę o śledzenie strony internetowej komisji, na której zajmują się zarówno relacje z odbytych posiedzeń, jak i tematy planowanych spotkań – mówiła przewodnicząca komisji. I tak na przykład na marzec planowana jest prezentacja projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej. Nawiązując do tematu, który szczególnie interesuje związkowców, a więc warunkach pracy i zatrudniania pracowników, w niektórych stoczniach i portach, Dorota Arciszewska-Mielewczyk zapowiedziała zorganizowanie posiedzenia komisji wspólnie z przedstawicielami ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Mówiła również o wciąż nierozwiązanych problemach polskich marynarzy, w tym o problemach dotyczących opodatkowania. W pytaniach do posłanki PiS-u pojawiły się również takie tematy jak sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw. I tak Ryszard Karsznia pytał o dalsze losy przedsiębiorstwa Szkuner, które zostało oddane we władanie powiatu Puck. Mirosława Kamieńskiego interesowały plany dotyczące Stoczni Marynaki Wojennej w Gdyni. Karol Guzikiewicz ze Stoczni Gdańsk wskazywał na potrzebę sporządzenia bilansu otwarcia podsumowującego „dokonania” poprzedniej ekipy rządzącej w dziedzinie gospodarki morskiej. Krzysztof Czerwiński z Politechniki Gdańskiej poruszył sprawę konieczności odbudowania zasobu kadr związanych z projektowaniem statków.

Mirosław Piórek przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego mówił natomiast, że z jednej strony cieszy fakt, że państwo zaczyna interesować się sprawami ważnymi z punktu widzenia naszego regionu, ważne jest jednak, aby przygotowywany program wsparcia gospodarki morskiej stymulował powstawanie nowych, dobrych miejsc pracy. Państwo nie powinno dofinansowywać przedsiębiorstw, które stosują jako normę zatrudnianie na umowy inne niż umowa o pracę. – Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego przekaże dokument zawierający porozumienie między przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców dotyczący norm socjalnych w europejskim przemyśle stoczniowym – zapowiedział Mirosław Piórek.

W drugiej części marcowego Zarządu Regionu członkowie regionalnych władz związku przyjęli uchwałę dotyczącą protestu pracowników Państwowej Opery Bałtyckiej. Omówili również bulwersującą sprawę fali hejtów, która przetoczyła się przez niektóre portale internetowe, po wypadku prezydenckiego samochodu oraz niegodnego zachowania na placu pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców przez uczestników manifestacji organizowanych przez tzw. KOD. Projekty stanowisk w obydwu sprawach przedstawił Krzysztof Adamczyk. Po żywej dyskusji do redakcji ostatecznego kształtu dokumentów członkowie ZRG upoważnili Prezydium Zarządu Regionu.

(mk)

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie sporu zbiorowego w Operze Bałtyckiej

Zarząd Regionu Gdańskiego w pełni popiera działania organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej zmierzające do poprawy sytuacji pracowników. Zwracamy uwagę na katastrofalnie niskie i od lat niewaloryzowane  wynagrodzenia pracowników – zarówno obsługi, jak i artystów. Zablokowanie przez Urząd Marszałkowski skromnej tegorocznej waloryzacji płac, to kolejna restrykcja pogarszająca sytuację pracowników Opery, ważnej dla Pomorza instytucji kultury.

Oczekujemy od dyrekcji, a przede wszystkim od marszałka województwa pomorskiego niezwłocznej reakcji na postulaty załogi i podjęcia konstruktywnego dialogu. Wnioskujemy także, aby sytuacją w Operze Bałtyckiej zajęła się na najbliższym posiedzeniu Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

W związku z tym, że budżet Opery jest integralną częścią budżetu uchwalanego przez sejmik województwa pomorskiego, wnioskujemy do radnych, aby temat ten stanął na najbliższym posiedzeniu sejmiku województwa pomorskiego.

Bogdan Olszewski, Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę