Zarząd Regionu Gdańskiego: Prezydium na nową kadencję

Roman Kuzimski – zastępca przewodniczącego, Stefan Gawroński – skarbnik, Bogdan Olszewski – sekretarz, Wojciech Książek, Zbigniew Kowalczyk oraz Tadeusz Szymański – członkowie – tak będzie wyglądało prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które wraz z przewodniczącym Krzysztofem Doślą zarządzać będzie na co dzień Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” przez najbliższe cztery lata.

 

Skład prezydium ZRG na nową kadencję został zaproponowany przez przewodniczącego Regionu i przegłosowany 5 lipca na pierwszym posiedzeniu wybranych w zeszłym tygodniu regionalnych władz związku. W tej kadencji Zarząd Regionu Gdańskiego liczy 63 osoby. Oprócz wybranych na WZD członków ZRG w jego skład z automatu wchodzą przewodniczący regionalnych struktur branżowych liczących ponad 1000 członków. Obecnie takich struktur jest trzy: Sekcja Regionalna Pracowników Oświaty i Wychowania (przewodniczący Wojciech Książek), Sekcja Regionalna Kolejarzy Regionu Gdańskiego (przewodniczący Jacek Prętki) oraz Sekcja Regionalna Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego (przewodnicząca Wanda Lemańska).

Na lipcowym posiedzeniu członkowie ZRG przyjęli uchwałę, iż prezydium może liczyć od 7 do 9 osób. I właśnie minimalną liczbę – 7 osób będzie miał skład władzy wykonawczej w Regionie, przynajmniej na początku nowej kadencji. Wszyscy zaproponowani przez przewodniczącego ZRG Krzysztofa Doślę kandydaci na członków prezydium otrzymali wymaganą liczbę głosów. Zastępcą przewodniczącego został Roman Kuzimski, sekretarzem Bogdan Olszewski, skarbnikiem Stefan Gawroński, członkami zaś Wojciech Książek, Zbigniew Kowalczyk i Tadeusz Szymański.

To, na co chcą głównie zwracali uwagę kandydaci na członków prezydium w swoich wystąpieniach, to potrzeba lepszego i częstszego kontaktu działaczy regionalnych z organizacjami zakładowymi, szczególnie tymi mniejszymi i słabszymi. Podstawą sprawą pozostaje rozwój związku, zarówno jeśli chodzi o liczbę członków, jak i profesjonalizację działałania poprzez szkolenia, obsługę prawną i informację.

Członkowie ZRG przyjęli uchwały dotyczące miedzy innymi: likwidacji oddziału ZRG NSZZ „Solidarność” Pruszcz Gdański, e-głosowań, powołania Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego, ryczałtów kwartalnych dla oddziałów i biur ZRG, upoważnienia Prezydium ZRG do rejestrowania i wyrejestrowania organizacji związkowych.

Treść przyjętych uchwał…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę