Zarząd Regionu Gdańskiego: Poparcie dla Ukrainy

Wydarzenia na Ukrainie, wybory w związku i wystąpienie o nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Alojzego Szablewskiego, Andrzeja Kołodzieja i Andrzeja Gwiazdy oraz pośmiertnie dla Anny Walentynowicz i Aliny Pienkowskiej – to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 3 marca w siedzibie Gdańskiej „Solidarności”.

Marcowe spotkanie rozpoczęło od wystąpienia posła Janusza Śniadka, który w skrócie przestawił główne założenia programu PiS-u, ze szczególnym naciskiem na problemy, które podnosi NSZZ „Solidarność”. – Program PiS to odpowiedź na postulaty, które znalazły się w petycji gdańskiej „Solidarności” sformułowanej podczas zeszłorocznej manifestacji – mówił były przewodniczący Związku.

Program największej opozycyjnej partii zatytułowany został – Zdrowie, praca, rodzina, zawiera we wstępnej części zasady i wartości, którymi kierują się twórcy programu oraz diagnozę opisującą obecny stan naszego Państwa. Poseł Janusz Śniadek omawiając, obszerny, bo liczący ponad 160 stron dokument, wskazał tylko na kilka spraw. W dziedzinie gospodarki Prawo i Sprawiedliwość zapowiada stworzenie polityki gospodarczej i zerwanie z zasadą obecnej koalicji rządzącej, że najlepszą polityką gospodarcza jest brak takiej polityki. Wśród konkretnych posunięć, mówi się między innymi o powołaniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej, zachowaniu narodowej waluty.  Źródłem finasowania planowanych reform mają być fundusze europejskie przeznaczone przede wszystkim na rozwój, a nie jak do tej pory na tzw. miękkie projekty, instrumenty podatkowe, oraz system zachęcający polskie firmy do przeznaczenia na inwestycje oszczędności zgromadzonych przez polskie przedsiębiorstwa (obecnie wynoszą one 200 mld). PiS zapowiada również wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej dla osób, których dochody przekraczają 300 tys., obniżenie podatku VAT, wprowadzenie podatku obrotowego. W rozdziale zatytułowanym Praca, znalazły się zagadnienia szczególnie ważne z punktu widzenia pracowników. I tak PiS proponuje między innymi przyjęcie „paktu dla wzrostu wynagrodzeń”, wprowadzenie jednolitej zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne bez względu na rodzaj umowy. W dziedzinie zdrowia najważniejszy punkt to likwidacja NFZ. W programie PiS potwierdzona została również deklaracja o wycofaniu się z reformy podnoszącej wiek emerytalny do 67 roku życia. Janusz Śniadek stwierdził, że przedstawiony program podlegać będzie modyfikacji między innymi po konsultacjach z różnymi środowiskami. Do takich konsultacji ma dojść w najbliższym czasie z władzami NSZZ „Solidarność”.

W czasie krótkiej dyskusji pojawiło się kilka zastrzeżeń. Między innymi Mirosław Piórek, przewodniczący „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego wskazywał, że aby znalazły się pieniądze na realizację planowanych reform, niezbędne jest postawienie przede wszystkim na rozwój przemysłowy naszego kraju. Z kolei Krzysztof Czerwiński reprezentujący Politechnikę Gdańską wskazywał na brak zapisów dotyczących wzmocnienia dialogu społecznego W Polsce. Podobnego zdania był Jacek Rybicki, który stwierdził, że w programie szeroko potraktowany został tzw. dialog obywatelski kosztem dialogu społecznego. Jego zdaniem należałoby sięgnąć do nowej formuły dialogu społecznego zaproponowanego przez NSZZ „Solidarność”. Na zakończenie dyskusji przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla obiecał przekazanie zgłaszanych uwag w czasie spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami PiS.

Gdańska „Solidarność”, już w grudniu wystosowała list ze słowami poparcia do jedynego demokratycznego związku zawodowego działającego na Ukrainie (VOST „Volya” – Ukraiński Związek Pracowników Solidarność). Wkrótce nadeszła odpowiedź, w której ukraińscy związkowcy mówili o znaczeniu, jakie miało poparcie gdańskiej „Solidarności”. Prezydium ZRG przekazało również środki finansowe na konto regionu Świętokrzyskiego, który koordynuje pomoc dla Ukrainy. W najbliższą sobotę przedstawiciele naszego Regionu wraz ze związkowcami z całej Polski wezmą udział w pikiecie pod ambasadą Federacji Rosyjskiej.

Członkowie ZRG na marcowym posiedzeniu zatwierdzili datę XIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego, które odbędzie się 17–18 czerwca 2014 roku w Sali BHP w Gdańsku.

Ponadto przyjęto uchwały wszczynające procedurę przyznania tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Alojzego Szablewskiego, Anny Walentynowicz, Aliny Pienkowskiej, Andrzeja Kołodzieja i Andrzeja Gwiazdy. Tytuł przyznaje Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

W części informacyjnej omówiono sprawę połączenia Spółki Copernicus i Szpitala na Zaspie oraz przekazania nowo wybudowanej szkoły w Kokoszkach prywatnej firmie. Krzysztof Żmuda przedstawił stan przygotowań do pełnienia przez związkowców z naszego Regionu służby przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Większość terminów ma już obsadę, jednak planowane jest przeprowadzenie dodatkowych służb.

Jednym z ostatnich tematów poniedziałkowego spotkania były wybory w Związku. Do tej pory wybrało się już ponad 50 proc. organizacji związkowych, pozostałe mają czas do końca marca.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę