Zarząd Regionu Gdańskiego: Niezłomni kolejarze

Jolanta Kmiecik, Zbigniew Iwaniuk, Edward Lipkowski i Jerzy Wojciechowski – byli działacze kolejarskiej „Solidarności” uhonorowani zostali medalami „Niezłomni” przyznawanymi przez kapitułę przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Medale i pamiątkowe dyplomy nagrodzonym wręczyli przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla i przewodniczący „Solidarności” w PKP Cargo SA Jan Majder w czasie posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 9 stycznia w Sali Akwen.

- Po  podpisaniu porozumień w sierpniu 1980 roku przystąpiliśmy do tworzenia struktur „Solidarności” na kolei. Jednak był dosyć duży opór władz i dopiero, gdy podjęliśmy strajk głodowy udało się nam doprowadzić do uzyskania zgody na powstanie Związku – mówił w imieniu odznaczonych Zbigniew Iwaniuk.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu Regionu omówiono projekt budżetu Zarządu Regionu Gdańskiego na 2017 r.

Gościem styczniowego zarządu był wiceminister pracy Marcin Zieleniecki, który omówił zmiany dotyczące przywrócenia wieku emerytalnego oraz postęp prac nad nowym kodeksem pracy.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę