Zarząd Regionu Gdańskiego: Nie za szybko z tymi gimnazjami

Problemy polskiej oświaty, a przede wszystkim plany jej kolejnej już reformy to główny temat grudniowego posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Kolejny miesiąc obrady ZRG w obradach uczestniczył z poseł Janusz Śniadek, który poinformował zebranych o sytuacji w parlamencie (patrz informacja poniżej).

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego rozpoczęło się od uroczystego wręczenia stypendium z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Marcinowi Połajdowiczowi, uczniowi klasy III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970 w Łęgowie. Stypendium to wyraz uznania za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia matematyczne oraz aktywny udział w życiu szkoły.

O planowanych na lata 2016–2017 zwolnieniach w spółce Orange Polska poinformował członków ZRG Wojciech Korytowski, zastępca przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji (Orange Polska). – Po miesięcznych negocjacjach nad regulaminem dobrowolnych odejść udało się nam ograniczyć skalę zwolnień w spółce Orange Polska z planowanych 1920 do 1550 osób – powiedział Wojciech Korytowski. Stwierdził on również, że pracodawca zaczął wprowadzać do umów pracowniczych coraz szerszą listę obszarów dotyczących zakazu konkurencji. Obecnie jest wymienionych 97 takich „zakazanych” działalności, często dalekich od tego, czym na co dzień zajmuje się firma.

Poniedziałkowe spotkanie Zarządu Regionu zdominowała zapowiadana przez PiS likwidacja gimnazjów. Zdaniem Alicji Olszewskiej z tczewskiej Oświatowej „S” kolejna reforma, przeprowadzona pospiesznie, bez oglądania się na koszty, w tym koszty społeczne może przynieść wiele szkód polskiej szkole. Podobnego zdania były Zdzisława Hacia, przewodnicząca oświatowej „Solidarności” w Gdyni i Hanna Minkiewicz z KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Przedstawicielki oświatowej „Solidarności” wskazywały, że konieczna jest dyskusja nad kształtem całej polskiej oświaty, a nie tylko jej wycinka, jakim są gimnazja.

Przewodniczący Krzysztof Dośla podsumowując dyskusję stwierdził, że „Solidarność” będzie wskazywać błędy rządzącym, niezależnie jaką opcję reprezentują.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę