Zarząd Regionu Gdańskiego: NIE dla łamania praw pracowniczych

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego sprzeciwili się zwolnieniu z pracy trzech dokerów zatrudnionych w DCT Gdańsk. Sytuacja w największym w Polsce terminalu kontenerowym to główny temat lipcowego (6 lipca) posiedzenia władz gdańskiej „Solidarności”.

[Nie odnaleziono galerii]

Związek w DCT Gdańsk powstał blisko dwa temu. Od początku napotkał na opór zarządu firmy, który robi wszystko, aby utrudnić działalność związkową. – Jako organizacja związkowa wystąpiliśmy do pracodawcy o zawarcie układu zbiorowego, a kilka dni temu weszliśmy w spór zbiorowy, którego powodem jest brak podwyżek płac, zatrudnianie pracowników na czas określony oraz niewypłacanie wynagrodzeń za pracę na sprzęcie, na którym należy się wyższe wynagrodzenie – mówi Łukasz Kozłowski, przewodniczący „Solidarności” w DCT, który był gościem poniedziałkowego posiedzenia ZRG. Niestety, pracodawca posunął się do działań godzących w prawa pracownicze i związkowe. 26 czerwca z pracy zwolnieni zostali dwaj członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk oraz pracownik, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę ws. nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń. Pismo protestacyjne w tej sprawie wystosowała już Rada Krajowa Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. Także Zarząd Regionu Gdańskiego podjął stanowisko, w którym zwolnienie trzech dokerów z DCT uznał za złamanie prawa polskiego i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (całość stanowiska poniżej).

W dalszej części poniedziałkowego posiedzenia omówiono sytuację w poszczególnych firmach między innymi w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Stoczni Nauta, Stoczni Marynarki Wojennej. Jacek Prętki przedstawił stan negocjacji w Przewozach Regionalnych. Zapowiedziany na koniec czerwca strajk został odwołany, do dalszych rozmów na temat paktu gwarancji pracowniczych ma dojść po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji przez Komisję Europejską. Zdaniem szefa Regionalnej Sekcji Kolejarzy Regionu Gdańskiego w większości spółek należących do grupy PKP dochodzi do wielu patologii. – Na rzecz spółek grupy PKP pracowało 120 firm doradczych, jednocześnie zatrudniono ponad trzysta osób, których pensja wynosi ponad 10 tys. zł. A z drugiej strony zwalnia się maszynistów – mówił Jacek Prętki.

Sytuację w pomorskich szpitalach przedstawiła Irena Jenda, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia. Jej zdaniem we wszystkich przekształconych i skonsolidowanych szpitalach doszło do pogorszenia warunków pracy, co ma bezpośredni wpływ na pacjentów. Piotr Madej, przewodniczący KM NSZZ „S” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku poinformował zebranych o odwołaniu dotychczasowego dyrektora WSSE.

– To dobra decyzja. Mamy nadzieję, że współpraca z nowym dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku będzie się lepiej układać niż z dotychczasowym. Tym bardziej że wojewoda poinformował, że zobowiąże nowego dyrektora do współpracy ze związkami zawodowymi – mówił Piotr Madej.

Spotkanie zakończyła informacja na temat obchodów 35-lecia „Solidarności”.

(MK)

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie DCT Gdańsk S.A.

W dniu 26 czerwca br. Zarząd DCT Gdańsk SA zwolnił z pracy trzech portowców: 2 członków Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚC” w DCT Gdańsk oraz pracownika, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę ws. niewypłacenia wynagrodzeń na sprzęcie, na którym należy się wyższe wynagrodzenie.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się decyzji Za-rządu DCT Gdańsk SA wypowiedzenia umowy o pracę dla trzech dokerów zatrudnionych w DCT Gdańsk SA. Zwalnianie pracowników z powodu prowadzenia działalności związkowej stoją w jawnej sprzeczności z polskim prawem i podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ratyfikowanymi przez Polskę.

Dwa lata temu młodzi portowcy zatrudnieni w DCT – w największym terminalu kontenerowym w Polsce założyli organizację związkową w obronie podstawowych praw pracowniczych. W firmie 240 pracowników jest zatrudnionych na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony. Często są to pracownicy, których staż pracy w DCT wynosi 3,4,5 a na-wet 8 lat i wciąż zatrudniani są na podstawie kolejnych umów czasowych. Dokerzy informowali nas, że żyją w ciągłej niepewności, co powoduje u nich poczucie braku bezpieczeństwa zatrudnienia, staje się źródłem długotrwałego stresu i utrudnia stabilizacje życiową.

Organizacja związkowa zwróciła się do zarządu firmy z wnioskiem o zawarcie układu zbiorowego pracy regulującego miedzy innymi podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Zdaniem dokerów zarząd przeciągał negocjacje i unikał prowadzenia odpowiedzialnych negocjacji.

Ostatnio młodzi portowcy wystąpili formalnie do firmy o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę na wyżej opłacanym sprzęcie oraz o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikami, których staż pracy wynosi co najmniej 2 lata. Wkrótce zarząd zwolnił z pracy 3 dokerów, którzy upomnieli się o podstawowe prawa dla wszystkich pracowników zatrudnionych w DCT.

Firma uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe. Właściciel to jeden z największych funduszy infrastrukturalnych na świecie. Te dobre wyniki to bez wątpienia rezultat ciężkiej i wydajnej pracy dokerów. Młodzi pracownicy w większości zatrudnieni na powtarzanych wielo-krotnie umowach okresowych zorganizowali związek zawodowy i wystąpili o swoje prawa. Czy w odpowiedzi spotkać mają ich szykany i zwolnienia z pracy?

Wzywamy zarząd DCT do wycofania zwolnień z pracy trzech dokerów i do rozpoczęcia odpowiedzialnych negocjacji w celu zawarcia układu zbiorowego pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w DCT.

Zwalnianie z pracy dokerów, którzy upominają się o sprawiedliwość odbieramy jako odwet mający na celu zastraszenie pracowników. Sprzeciwiamy się działaniom, które noszą znamiona nihilizmu i zdziczenia obyczajów.

W przypadku braku przywrócenia do pracy trzech zwolnionych dokerów Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” podejmie wszelkie dopuszczalne prawem i zgodne ze statutem działania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę