Zarząd Regionu Gdańskiego: E-głosowanie

Regulamin e-głosowania i zmiany kodeksu pracy to główne tematy październikowego Zarządu Regionu Gdańskiego. Gościem spotkania był poseł Janusz Śniadek, który poinformował związkowców o aktualnych pracach Sejmu.

 

Po krótkich wyjaśnieniach członkowie Zarządu Regionu przyjęli regulamin głosowania drogą elektroniczną. Głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej i smsów podlegają apele, stanowiska, decyzje i uchwały. Trybowi temu natomiast nie mogą być poddane wybory personalne, wymagające zgodnie z ordynacją wyborczą głosowania tajnego oraz projekty budżetu i jego nowelizacji.

Zmiany kodeksu pracy, które właśnie weszły lub wejdą w najbliższym czasie przedstawił dr Waldemar Uziak, koordynator Działu Prawnego ZRG. Najważniejsza zmiana, która weszła w życie 1 września br., to wymóg zawarcia przez pracodawcę  z pracownikiem umowy o pracę lub potwierdzenia warunków pracy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Od 1 stycznia 2017 roku wejdą natomiast nowe przepisy dotyczące najniższego wynagrodzenia. Zdaniem dr. Waldemara Uziaka ważny jest zapis, który wyłącza z wyliczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie dodatek za pracę w porze nocnej.

W części poświęconej sytuacji w zakładach pracy Stanisław Kotyński, przewodniczący „Solidarności” w GPEC, poinformował o zakończeniu negocjacji nad układem zbiorowym przy dla pracowników GPEC Serwis.

Spotkanie zakończyło podsumowanie tegorocznej edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę