Zarząd Regionu Gdańskiego: Czekając na politykę morską państwa

Sprawa polityki morskiej państwa oraz nowy kształt dialogu społecznego zdominowały posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 9 listopada w Sali Akwen.

Spotkanie z posłem Januszem Śniadkiem rozpoczęło listopadowe spotkanie członków ZRG. Były przewodniczący NSZZ „Solidarność” podziękował związkowcom za udzielone poparcie w wyborach i obiecał, że będzie na forum parlamentarnym reprezentował sprawy pracownicze i społeczne. Dokonanie bilansu otwarcia to jedno z pierwszych, zdaniem Janusza Śniadka, zadań nowego rządu. Równie ważna jest reforma sądownictwa w Polsce oraz zmiana zasad funkcjonowania i wzmocnienie dialogu społecznego.

W trakcie dyskusji dotyczącej sytuacji powyborczej członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego skupili się przede wszystkim na polityce morskiej państwa. Krzysztof Czerwiński z Politechniki Gdańskiej poruszył problem kadr w gospodarce morskiej, a raczej ich braku. Jego zdaniem niezbędny jest powrót do dawnych wzorców szkolnictwa wyższego w dziedzinie projektowania statków. Ważna jest również obrona terenów postyczniowych, które są przejmowane bez powrotnie przez firmy deweloperskie. Przewodniczący NSZZ „Solidarność ” w Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego Mirosław Piórek wskazywał na potrzebę czerpania wzorców z rozwiązań, które funkcjonują na Zachodzie. Jego zdaniem to strona społeczna wraz z menadżerami i ekspertami powinni proponować rozwiązania problemów w poszczególnych sektorach gospodarki. – To my, strona społeczna wraz z pracodawcami i ekspertami powinniśmy wskazać co nam przeszkadza np. w przemyśle okrętowym, wypracować projekty rozwiązań, a politycy powinni to realizować – mówił przewodniczący Mirosław Piórek. Dla Karola Guzikiewicza ze Stoczni Gdańskiej istotną sprawą jest reaktywacja szkolnictwa zawodowego oraz efektywne wykorzystanie funduszy unijnych.

Kontynuacją tematu gospodarki morskiej była relacja Krzysztofa Żmudy, przewodniczącego Remontowa Shipbulding S.A. z posiedzenia Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego, które odbyło się 27-28 października w Brukseli. – Dialog społeczny jest normą w Europie. Na forum Unii Europejskiej współpracują ze sobą związkowcy, pracodawcy i eksperci. Niestety często jest brak osób odpowiedzialnych ze strony naszego państwa, polscy eurodeputowani nie biorą udziału w spotkaniach ważnych z punktu widzenia polskiego pracownika – mówił Krzysztof Żmuda. Wśród tematów omawianym w czasie spotkania w Brukseli znalazła się prezentacja projektu europejskiej bazy kompetencji, umiejętności, kwalifikacji i zawodów, która ma rozpocząć swoje działanie od 1 stycznia 2017 roku. – Baza zawierać będzie minimalne wymagania dla 221 zawodów (28 sektorów) i umożliwi rekrutowanie pracowników we wszystkich krajach należących do UE – mówił przewodniczący Żmuda.

Sytuację w PKP Cargo przedstawił Jacek Prętki, przewodniczący Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Mówił on między innymi o działaniach zarządu firmy zmierzających do zmian własnościowych w PKP Cargo, a także o działaniach wymierzonych w związki zawodowe, w tym odwołanie z rady nadzorczej przedstawicieli załogi.

Sukcesem związkowym może natomiast pochwalić się KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Zdzisława Hacia, przewodnicząca gdyńskiej oświatowej „Solidarności” poinformowała o wynegocjowaniu w rozmowach z władzami Gdyni podwyżki w wysokości stu złotych brutto dla pracowników administracji i obsługi. Co ważne jest to podwyżka do wynagrodzenia zasadniczego. Obowiązuje ona od pierwszego września br.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarząd Regionu przyjął uchwałę w sprawie oddelegowania Krzysztofa Dośli i Bogdana Olszewskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz przedstawicieli Regionu Gdańskiego nasz związek w WRDS reprezentować będą osoby wyznaczone przez Region Słupski i Region Elbląski NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę