Zarząd Regionu Gdańskiego: czas wyborów

Związkowe wybory na nową kadencję i projekt budżetu na 2018 rok to najważniejsze tematy pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego.

Zdjęcie: Paweł Glanert

zrg-8-01-2018

Spotkanie regionalnych władz „Solidarności” 8 stycznia 2018 roku rozpoczęło się od wystąpienia posła Janusza Śniadka, którego zdaniem miniony rok był dobry dla pracowników. Udało się przywrócić niższy wiek emerytalny, wprowadzono minimalną stawkę za umowy zlecenia, uchwalono ustawę ograniczająca handel w niedzielę. O tych i innych zmianach w prawie pracy mówiła również Iwona Jarosz-Lipkowska, pełniąca obowiązki koordynatora Działu Prawnego Zarządu Regionu. (Rok 2018 w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych)

Projekt budżetu Zarządu Regionu Gdańskiego na 2018 rok przedstawił skarbnik Stefan Gawroński.

Najważniejszym tematem styczniowego spotkania były trwające od listopada wybory władz związku na nową kadencję. Niestety do tej pory stosunkowo niewiele organizacji wyłoniło nowe władze, a czas nagli, ponieważ ostateczny termin zakończenia wyborów w podstawowych organizacjach zakładowych upływa z dniem 31 marca 2018 r. Przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej zaapelowali do organizacji związkowych, o jak najszybsze wyznaczanie terminów zebrań wyborczych i zgłaszanie tych terminów do RKW – z 14 dniowym wyprzedzeniem (zgłaszanie jest obowiązkowe i wynika z: par. 4 pkt 8 Ordynacji Wyborczej). Przypominamy również, że organizacje związkowe liczące do 104 członków, powinny przeprowadzić wybory do 28 lutego 2018 r., żeby móc skorzystać z możliwości wyborów elektorów, do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Irena Jenda, kierownik Działu Szkoleń, podała tematy i terminy szkoleń związkowych na rok 2018.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę