Zarząd Regionu Gdańskiego: Będzie pikieta w sprawie opery

14 grudnia br. w godzinach od 10 do 12 pod urzędem marszałkowskim odbędzie się pikieta poparcia dla pracowników Opery Bałtyckiej, którzy zostali bezprawnie zwolnieni z pracy, po tym jak upomnieli się o prawa pracownicze. Uchwałę w tej sprawie przyjęli członkowie Zarządu Regionu podczas posiedzenia 4 grudnia 2017 roku.

Konflikt w Operze Bałtyckiej trwa od kilku miesięcy. Protest i spór zbiorowy artystów i pracowników technicznych w operze ma związek z potwierdzonym w trakcie dwóch kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy łamaniem praw pracowniczych, zwolnieniem z pracy związkowych działaczy, w tym przewodniczącej zakładowej „Solidarność” Anny Sawickiej i Krzysztofa Rzeszutka, zapowiadanymi przez dyrekcję dalszymi zwolnieniami.

 

Rozprawy przed sądami pracy trwają nawet dwa, trzy lata, więc za co ma żyć niesłusznie zwolniony z pracy, skoro sąd przyzna mu rację po tych trzech latach, odszkodowanie jest niewielkie, trzy pensje? Pracodawca nie ponosi konsekwencji finansowych za łamanie prawa pracy czy ustawy o związkach zawodowych. Mandat przecież i tak obciąży firmę czy instytucję.

Pracowników poparł minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w liście do związkowców z NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w Operze Bałtyckiej poinformował, że zwrócił się do marszałka Mieczysława Struka o podjęcie kroków naprawczych w operze i zaapelował o uzdrowienie sytuacji w tej podległej marszałkowi instytucji kultury.

Z uwagą i zaniepokojeniem zapoznałem się z sytuacją w Operze Bałtyckiej. Z głęboką troską odnoszę się do wszelkich spraw pracowniczych, mających wpływ na rozwój i potencjał artystyczny, instytucji kultury lub sygnalizujących naruszenie norm społecznego współżycia w miejscu pracy. Zwróciłem się do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o zbadanie sygnalizowanych problemów i jeśli decyzje dyrektora instytucji naruszają obowiązujący porządek prawny, w tym prawo pracy i ustawę o związkach zawodowych, o podjęcie stosownych kroków zmierzających do naprawy sytuacji.

– napisał wicepremier Gliński.

Głosy poparcie do pracowników płyną również z różnych organizacji związkowych. Niestety, do tej pory marszałek województwa nie zrobił nic, aby konflikt rozwiązać. Stąd planowana na 14 grudnia pikieta pod urzędem marszałkowskim.

W trakcie poniedziałkowego spotkania przedstawiciele „Tygodnika Solidarność” zaprezentowali specjalną ofertę dla członków Związku polegającą na tym, że każdy członek NSZZ ,,Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację związkową będzie mógł zakupić Tygodnik w specjalnej cenie 50 groszy* za 1 wydanie. (*przy subskrypcji rocznej). Więcej na www.tysol.pl.

W przerwie posiedzenia ZRG odbył się kiermasz przetworów i rękodzieła. Dochód zostanie przeznaczony na zorganizowanie wystawy malarzy z Grodzieńszczyzny.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę