Zarząd Regionu Gdańskiego. 11 grudnia solidarnościowa pikieta w obronie portowców

Zwolnienie z pracy przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Gdynia Container Terminal SA, represje wobec kilku innych działaczy związkowych, a także wynajęcie firmy detektywistycznej w celu inwigilacji Marka Szymczaka i jego rodziny to przyczyny protestu prowadzonego przez portową „Solidarność”.  11 grudnia o godzinie 11 odbędzie się już kolejna pikieta w obronie praw pracowniczych i związkowych w GCT.

 

Przygotowania do pikiety w obronie pracowników Gdynia Contarner Terminal SA, sytuacja w trójmiejskich stoczniach oraz w oświacie to główne tematy grudniowego posiedzenia Zarządu Regionu, które odbyło się 3 grudnia w siedzibie Gdańskiej „Solidarności”.

– Apeluję o aktywny udział i wsparcie naszych kolegów z Gdynia Container Terminal SA – mówił Krzysztof Dośla przewodniczący ZRG. Członkowie regionalnych władz związku przyjęli stanowisko wpierające akcję protestacyjną, organizowaną przez Krajową Sekcję Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w dniu 11 grudnia 2018 roku pod siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Po zakończonych obradach Zarządu Regionu na dorocznym Mikołajkowym Kiermaszu Produktów Domowych można było nabyć różnego rodzaju marynaty, słodkości i wyroby rękodzielnicze. Wszyscy byli także częstowani (gratis) pysznym chlebem ze smalcem. Dochód z kiermaszu wesprze Pomorską Fundację Edukacji i Pracy.

STANOWISKO Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws szykanowania członków NSZZ „Solidarność” w „Gdynia Container Terminal S.A.” (Hutchison Ports Gdynia)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, nawiązując do Stanowiska nr 5 XVI WZD Regionu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zdecydowanie protestuje przeciwko dalszemu łamaniu prawa i eskalacji działań konfrontacyjnych, prowadzonych przez Zarząd „Gdynia Container Terminal S.A.”, w stosunku do pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Szczególne dotyczy to stosowania, przedstawionych poniżej szykan i represji:

Dyscyplinarnego zwolnienia z pracy przewodniczącego KM NSZZ  „Solidarność” Marka Szymczaka,

Represjonowania za działalność związkową członków NSZZ „Solidarność” Czesława Pokrywki, Michała Masłowieckiego i Andrzeja Oreszke,

Nieuzasadnionego podniesienia o 150% stawki czynszu za najem pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności związkowej,

Pomówienia o zorganizowanie nielegalnej akcji protestacyjnej, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty płynności finansowej NSZZ „Solidarność” w GCT,

Wynajmu firmy detektywistycznej w celu inwigilacji Marka Szymczaka i jego rodziny.

Zarząd Regionu żąda przywrócenia do pracy Marka Szymczaka i zadośćuczynienia za wyrządzone mu szkody, a także zakończenia represji i szykanowania działaczy związkowych NSZZ „Solidarność”. Jeśli Zarząd „Gdynia Container Terminal S.A” nie zaprzestanie nieprawnych działań i nie anuluje, podjętych, represyjnych decyzji, to Zarząd Regionu Gdańskiego podejmie wszelkie możliwe działania w obronie zwolnionego Przewodniczącego oraz udzieli członkom związku pełnego wsparcia w walce o przywrócenie w GCT przestrzegania światowych standardów pracy.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić swego poparcia dla akcji protestacyjnej, organizowanej przez Krajową Sekcję Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w dniu 11 grudnia 2018 roku pod siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W razie dalszego eskalowania konfliktu wykorzystamy wszelkie dostępne środki przewidziane prawem w obronie związkowych i pracowniczych praw łącznie z wnioskiem o zorganizowanie ogólnopolskiej manifestacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę