Zarząd Regionu: gdańska „Solidarność” popiera protest pocztowców

Protest pocztowców, pikieta portowców oraz podsumowanie tegorocznej edycji Funduszu Stypendialnego – tymi tematami zajmowali się członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego podczas posiedzenia 7 października br.

zrg-pazdz2019-1024

zrg-pazdz2019-2-1024

Urszula Szczepańska, przewodnicząca Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku przedstawiła przebieg protestu zorganizowanego przez pocztowców. Przypomnijmy, że od 18 września trwa akcja polegająca na zajęciu sali konferencyjnej w siedzibie Poczty Głównej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33. Związkowcy weszli w spór zbiorowy w marcu tego roku. Nie satysfakcjonuje ich podniesienie pensji najmniej zarabiających do 2600 złotych, gdyż tyle i tak otrzymają od stycznia. Związkowcy chcą 400 złotych do pensji zasadniczej. Urszula Szczepańska podkreśliła, iż PiS w swoim programie wyborczym deklaruje zwiększenie dostępu obywateli do usług pocztowych, a to nie jest możliwe bez wsparcia ze strony państwa. Członkowie Zarządu Regionu przyjęli stanowisko popierające postulaty pocztowców.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 07.10.2019r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, mające na celu poprawę poziomu wynagrodzeń  pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych zakładowym układem zbiorowym pracy.

Zarząd Regionu Gdańskiego wzywa Zarząd Poczty Polskiej do podjęcia konstruktywnego i merytorycznego dialogu w celu zawarcia stosownego porozumienia. Jednocześnie popieramy akcje protestacyjne podjęte przez reprezentatywne organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej S.A., które są w wielomiesięcznym sporze zbiorowym z pracodawcą.

 Apelujemy również do Rządu RP, jako właściciela spółki, o podjęcie niezwłocznych działań wyjaśniających antyspołeczną i antyzwiązkową postawę Zarządu Poczty Polskiej. Argumenty pracodawcy o braku możliwości zwiększenia wynagrodzeń w Poczcie Polskiej S.A. z powodu sytuacji finansowej spółki nie są do zaakceptowania zwłaszcza w kontekście oczekiwań właściciela, deklarującego zwiększenie dostępności obywateli do usług pocztowych świadczonych przez PP.  Realizacja programu rządu „Nowoczesna poczta dla Ciebie” poprzez tworzenie nowych placówek pocztowych oraz wydłużenie czasu pracy w placówkach już istniejących, musi wiązać się z dofinansowaniem tych dodatkowych zadań przez właściciela tj. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.

Oczekujemy na szybkie zakończenie konfliktu i podpisanie porozumienia uwzględniającego postulaty organizacji związkowych reprezentujących pracowników Poczty Polskiej S.A.

 

Członkowie Zarządu Regionu zapoznali się również z sytuacją w trójmiejskich portach, gdzie prowadzony jest protest mający na celu przede wszystkim poprawę warunków BHP. Przedstawiciel związkowych portowców poinformował o przeniesieniu terminu kolejnej pikiety. – Pracodawca wystąpił do ministerstwa o wyznaczenie mediatora. Dlatego dajemy czas do 28 października na zawarcie z nami porozumienia – mówił związkowiec. Osią sporu w gdańskim DCT oraz gdyńskich portowych terminalach OT i GCT jest zatrudnianie osób z firm zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. kupowanie usług od agencji pracy tymczasowej i firm zewnętrznych. Zdaniem związkowców taka polityka pracodawcy wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo pracy w portach.

Na październikowym spotkaniu podsumowano również 17 edycję Funduszu Stypendialnego „Solidarności”. Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla i przewodniczący kapituły Funduszu Wojciech Książek wręczyli podziękowania organizacjom związkowym, które w tym roku wsparły Fundusz Stypendialny.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę