Żarty się skończyły

Sztab protestacyjny podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjno – strajkowych.

Rozpocznie się od akcji ulotkowych. Informacje dotyczące kolejnych etapów protestów będą przekazywane przez rzeczników prasowych organizacji związkowych. Zgodnie z założeniem w protestach będą brali udział nie tylko związkowcy i nie tylko oni będą ich grupą docelową.

Zdjęcie: Marcin Żegliński/Tygodnik Solidarność

konf_5_02_15
– Ludzie mają dość. Czekaliśmy aż nadto na spotkanie z premier Kopacz. Na konferencji prasowej, kiedy premier przedstawiła swoich nowych współpracowników, ani słowem nie odniosła się do naszych postulatów. Żarty się skończyły. Chcemy rozwiązań systemowych, a nie pseudodialogu i rozwiązań doraźnych. Dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do akcji czynnych, łącznie z wielką demonstracją w Warszawie, która nie będzie końcem, a może będzie początkiem – mówił przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda na konferencji prasowej po posiedzeniu Sztabu Protestacyjnego.

Podczas konferencji szef „Solidarności” wraz z liderami dwóch pozostałych central związkowych przekazali dziennikarzom żądanie negocjacji w zakresie następujących tematów:

 • szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia,
 • wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy,
 • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia,
 • odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej,
 • wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura,
 • wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem,
 • odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej,
 • przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli,
 • bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego, m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej,
 • wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę