Zapytanie ofertowe 1/POKL 5.5.2/2013 z dnia 06.08.2013

Szanowni Państwo

Region Gdański NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący wnioskodawcą projektu pt. „Współpraca i dialog” (UDA-POKL.05.05.02-00-206/12-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na dostawę Platformy Dialogu Społecznego WiDRGS oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie obsługi platformy, rozwijających kompetencje językowe oraz rozwijające kompetencje w zakresie e-komunikacji. Szczegółowy opis oraz wytyczne w zakresie postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Termin składania oferty upływa 23.08.2013 r. o godzinie 14.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

b.byczuk@www.solidarnosc.gda.pl

• tel. 58 308 43 54

Materiał do zapytania ofertowego:

• Zapytanie ofertowe 1/POKL 5.5.2/2013

• Formularz ofertowy

Download PDF
Powrót Drukuj stronę