Zapomogi dla biednych posłów

Ponad 400 tys. zł – tyle wyniosła suma wypłaconych w 2013 roku zapomóg dla polskich parlamentarzystów.

Na dobry pakiet socjalny mogą liczyć polscy parlamentarzyści. Bezpłatne przejazdy, przeloty, ale to nie wszystko. Przysługują im także pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach oraz zapomogi dla posłów,… będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wątpliwości budzi fakt, że ubiegać się o nie mogą także byli parlamentarzyści. O tym, czy ktoś spełnia warunki do otrzymania zapomogi, decydują w praktyce inni politycy. Zapomogi są wypłacane z funduszu świadczeń socjalnych i wynoszą maksymalnie 2200 zł rocznie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę