Zaopiniuj projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Do 20 sierpnia członkowie NSZZ „Solidarność” mogą przekazać swoje uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  – poinformował Mateusz Szymański z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Uwagi należy przekazać na adres e-mailowy Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej: ekonom@solidarnosc.org.pl.

Projekt założeń przewiduje zintegrowanie krajowego systemu kwalifikacji poprzez wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz regulacji dotyczących opisu kwalifikacji, przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, jakości kwalifikacji, akumulowania i przenoszenia osiągnięć. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników w trakcie całej kariery zawodowej.

Zobacz projekt

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę