Zaległy urlop do 30 września

Pracownicy nie zawsze wykorzystują przysługujący w danym roku urlop w całości. Jeśli pracownik wciąż ma niewykorzystane wolne dni z 2018 r., pracodawca musi mu dać wolne do końca września.

Niekiedy pracodawca bardzo potrzebuje pracownika w firmie, a bywa, że pracownik zwyczajnie nie mając planów urlopowych nie wykorzystuje całego urlopu. Niewykorzystane dni wolne z jednego roku przechodzą na kolejny. Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.
Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Jest to 20 lub 26 dni rocznie.
W przypadku pracowników młodocianych (w wieku 16-18 lat) uzyskują oni prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Wynosi on dla nich 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy mają prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.
Pracodawca sporządza plan urlopów albo przyznaje dni wolne w porozumieniu z pracownikami.
Jeśli pracownik – z jakichkolwiek powodów – nie wykorzysta urlopu w danym roku kalendarzowym, niewykorzystane dni przechodzą na przyszły rok i z początkiem nowego roku stają się urlopem zaległym. Należy go wykorzystać do 30 września kolejnego roku.
To pracodawca ma obowiązek dopilnować, by pracownicy wykorzystali zaległy urlop. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywną wymierzoną przez PIP.

A jeśli to pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu?
W przypadku bieżącego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien brać pod uwagę preferencje pracownika co do terminu dni wolnych, ale zaległy urlop stanowi wyjątkową sytuację. Pracodawca może odgórnie wyznaczyć pracownikowi datę odbioru zaległego urlopu bo to na niego spadną konsekwencje finansowe nieudzielenia urlopu.
I jeszcze jedno. Niewykorzystanie zaległego urlopu do 30 września nie powoduje utraty prawa do zaległego urlopu. Roszczenie takie przedawnia się z upływem lat trzech.

Pracownik nie musi wykorzystać zaległego urlopu do 30 września, a pracodawca nie będzie ryzykował kary, gdy z obiektywnych powodów pracownik nie może wziąć wolnego – na przykład we wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę