Zaległe miliony dla pracowników

Ponad 17,5 mln zł wyniosły w 2013 r. zaległości płacowe wobec pracowników w województwie pomorskim – alarmuje „Polska. Dziennik Bałtycki”, powołując się na dane Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Z ustaleń OIP wynika, że w ubiegłym roku wynagrodzenia za pracę nie otrzymało w terminie 11 338 pracowników, czyli blisko 3 tys. więcej niż w 2012 r. Pozytywnym w całej sprawie jest fakt, że dzięki interwencjom OIP ponad 8 tys. pracowników wypłacono zaległe pensje na łączną kwotę 11,2 mln zł.

Jak informuje „Polska. Dziennik Bałtycki”, właśnie niewypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunków pracy stanowią najczęstszy temat (39 proc.) skarg składanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Dlatego, jak zapewnia rzecznik OIP w Gdańsku Jolanta Zedlewska, w 2014 r. OIP planuje zwiększyć skuteczność kontroli dotyczących m.in. wypłaty wynagrodzeń.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę