Zakusy na Stocznię Marynarki Wojennej

Pracownicy i związkowcy ze Stoczni Marynarki Wojennej wystosowali 30 listopada list do premiera Donalda Tuska, w którym negatywnie oceniają plany Agencji Rozwoju Przemysłu dot. wydzierżawienia, a następnie wykupienia terenów produkcyjnych SMW przez Stocznię Remontowa „Nauta”.

– Oznaczałoby to nie rozwój, ale faktyczną fizyczną likwidację Stoczni Marynarki Wojennej – komentuje Mirosław Kamieński, przewodniczący zakładowej „S”. Kamieński zwraca uwagę, że choć Stocznia Marynarki Wojennej znajduje się w ciężkiej sytuacji, to jednak w tym roku po raz pierwszy od kilku lat wypracowała z bieżącej działalności zysk w wysokości kilku mln zł. Tymczasem, na co wskazują chociażby wypowiedzi posła Tadeusza Aziewicza na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu, „Nauta” utraciła płynność finansową.

Pomysłu wydzierżawienie terenów SMW nie popierają również syndyk i przewodniczący Rady Wierzycieli SMW. Przedsiębiorstwo ma szansę na wyjście z trudnej sytuacji. W perspektywie kilku miesięcy można liczyć na zmianę formy upadłości z likwidacyjnej na układową i kontynuację produkcji.

ACH

fot. R. Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę