Zadania komisji rewizyjnej

Nowo wybrani członkowie komisji rewizyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „S” przechodzą właśnie szkolenia. We wtorek 20 marca do Gdańska przyjechało ponad 20 osób z różnych oddziałów naszego Regionu. Reprezentowali gdyński MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), gdański MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), Nadleśnictwo Choczewo, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, SPZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne) w Czersku, Polską Spółkę Gazownictwa, OT Port Gdynia, firmy Delphi Corporation i Remontowa Technologie S.A., a także Komisję Krajową „S”.

szkolenie komisje rewizyjne

Rola komisji rewizyjnych jest nie do zastąpienia, jak wyjaśnia Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, gdyż stanowią władzę kontrolną w organizacjach. Komisja rewizyjna odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komisji zakładowych. Kontroluje zgodność działania KZ z przepisami wewnątrzzwiązkowymi powszechnie obowiązującymi w Związku. Inaczej mówiąc kontroluje władzę wykonawczą danej jednostki w zakresie m.in. działalności finansowej, czy zgodności działania tej władzy z postanowieniami statutu.

– Zgłosiłam się na to szkolenie – mówi Anna Ciemięga z gdyńskiego MOPS, bo chcę się dowiedzieć, co należy do naszych obowiązków, jak kontrolować działalność komisji zakładowej i na co zwracać szczególną uwagę.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę