Żądają godnych płac w starogardzkim szpitalu im. Kryzana

Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim w dniu 20 września 2017 r. ogłosiła protest. Dotyczy on sporu zbiorowego w kwestii braku porozumienia z dyrekcją szpitala na temat płac dla pracowników niemedycznych. Dwustu pracowników szpitala domaga się poprawy warunków pracy.

Problem wynika z faktu, że ustawa „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” z 8 czerwca 2017 r. pomija pracowników niemedycznych.

Szpital został oflagowany, prowadzona jest akcja informacyjna, przekazywane są też komunikaty dla prasy. Na 26 września br. wyznaczono drugi etap negocjacji – z udziałem mediatora. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to związkowcy przeprowadzą Referendum strajkowe wśród załogi oraz akcje protestacyjne.

Spór zbiorowy związkowcy zgłosili 17 sierpnia br. Osią sporu jest różnica we współczynnikach pracy. Ustawodawca w art. 5 wspomnianej wyżej ustawy zakłada, że współczynniki pracy do Regulaminu Wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych opracuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w Regulaminie Wynagradzania. Powstały dwie propozycje: dyrekcji i związkowców. Związkowcy wypracowali je na podstawie poprzedniego regulaminu i współczynników dla zawodów medycznych. Różnią się one od tych, które zaproponowała dyrekcja kwotą docelowo (do 2021 r.) 400 zł na minus dla pracowników niemedycznych.

Kolejnym żądaniem jest przyznanie dodatku 230 zł do płacy zasadniczej od 1 sierpnia 2017 r. dla pracowników niemedycznych. To był dodatek do 30 czerwca 2017 r. Po czym 1 lipca 2017 r. miał być włączony do płacy zasadniczej mocą zobowiązania obu stron z 30 grudnia 2016 r., ale nie został włączony. Dyrekcja szpitala proponuje 190 zł. Związkowcom chodzi też o zmianę statusu pracowników na stanowisku salowych, którzy przepracowali w szpitalu 3 lata na pozycję starszego salowego. Jest to bardzo ciężka praca i jej wartość winna być podniesiona.

mig

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę