Za dużo uczniów w klasach

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem o społeczny monitoring w sprawie liczebności uczniów w klasach i grupach.

– Są szkoły podstawowe, gdzie w klasach uczy się po 29, 30 uczniów, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – z klasami liczącymi ponad 30 uczniów, nawet z 40 uczniami – mówi Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji.

Zdaniem przewodniczącego klasy w szkołach podstawowych i gimnazjach nie powinny przekraczać 25 uczniów, a w ponadgimnazjalnych – 30.

Powołując się na te dane Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem do struktur związkowych, nauczycieli, rodziców, o sporządzanie i przesyłanie wykazu szkół (i prowadzących je samorządów terytorialnych), w których liczba uczniów w klasach przekracza 26 w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych (email: oswiata@solidarnosc.gda.pl fax: 58/305-71-72;  80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24).

– Chcemy przygotować taką zbiorczą listę przed nowym rokiem szkolnym, ale i przed wyborami samorządowymi. Niech dotychczasowi włodarze gmin, miast, powiatów zobaczą raz jeszcze, co przygotowali w prowadzonych przez siebie szkołach w minionej kadencji. Niech też wyborcy ocenią, czy dalej chcą tolerować ten stan – mówi Wojciech Książek. – Przyjmując za krok w dobrym kierunku zmianę art. 61 ustawy o systemie oświaty, w myśl której liczebność uczniów w klasach pierwszych, a następnie drugich i trzecich szkół podstawowych nie będzie mogła przekraczać 25 uczniów, domagamy się, aby podobne standardy obowiązywały na wszystkich etapach edukacyjnych (wprowadzenie tego wymogu wykreślono z ustawy Karta Nauczyciela – 24 czerwca 2004 roku).  Domagamy się również ujednolicenia zasad podziału na grupy, na każdym etapie edukacyjnym. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 uczniów.

Przewodniczący Sekcji przypomina również, że w sprawie tej „Solidarność” apeluje od kilku lat i do MEN, i do jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim. Zwraca uwagę, że w klasach jest to niezbędne dla zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest także niezwykle ważne dla wdrażania programów wychowawczych, możliwości rzetelnego porównania jakości pracy szkół (chociażby wyników egzaminów), eliminowania dysproporcji między ofertą szkół w dużych miastach a szkołami prowadzonymi przez samorządy słabsze finansowo.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę