Za błędy Hanny Gronkiewicz Waltz zapłaci m. Warszawa

Za rażącą bezczynność prezydent Warszawy zapłaci karę w wysokości jedynie 1 tys. zł. Na dodatek nie będzie musiała grzywny zapłacić z własnej kieszeni, pieniądze będą pochodzić z budżetu miasta Warszawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nałożył grzywnę Hannie Gronkiewicz Waltz za to, że w ciągu pięciu lat nie była w stanie rozpoznać wniosku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich o zwrot budynku w Warszawie. Sąd mógł nałożyć karę nawet w wysokości 30 tys. zł, ale przyjął zasadę miarkowania, bo uznał, że sytuacja finansowa stolicy jest zła.

Zasądzone grzywny opłacane są ze stołecznego budżetu. Od ubiegłego roku sądy wymierzyły prezydent Warszawy kary za bezczynność w 38 sprawach.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę