Z tym rządem rozmowy nie ma

Nasza manifestacja w Warszawie miała pokazać jedno – z tym rządem rozmowy nie ma – mówił Jacek Rybicki, członek Prezydium ZRG NSZZ „S” podczas plenum gdańskich i sopockich komisji zakładowych, które miało miejsce 25 września w Sali Akwen w Gdańsku.

Posiedzenie prowadzone przez Bogdana Olszewskiego, sekretarza Prezydium oraz Jacka Rybickiego w dużej części poświęcone było podsumowaniu akcji protestacyjnej w Warszawie.

– Nasza strategia jest prosta – zmienić ten układ polityczny. Każdy inny będzie lepszy niż ten. Ten pokazuje korzenie solidarnościowe, ale poglądy ma liberałów – mówił Jacek Rybicki. –  Manifestacja miała być pokazem naszej siły. Zbieramy podpisy pod referendum o odwołanie tego rządu. To dobry sygnał dla społeczeństwa. I nawet, jeśli zmiana rządu nastąpi dopiero za dwa lata, chcemy zmobilizować wyborców, aby poszli do urn i zagłosowali przeciwko temu układowi politycznemu.

Zdaniem Krzysztofa Żmudy podczas akcji protestacyjnej trochę zabrakło „punktowania” rządu i pokazania w medialnych przekazach, na czym polega dialog według PO:

– Przerzucanie piłeczek w dyskusji np., kto więcej zarabia: przewodniczący związków zawodowych czy członkowie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, czy też politycy nie jest dobrym przekazem dla społeczeństwa. Związek powinien bardziej skupić się na pokazywaniu, czego rząd nie realizuje i jak faktycznie działała Komisja Trójstronna – dowodził Żmuda.

Dialog społeczny to drugi temat szeroko omawiany na środowym plenum.

Zebrani zwracali uwagę na przekaz medialny, z którego wynika, że to „Solidarność” nie chce rozmów w Komisji Trójstronnej.

– Komisja Trójstronna miała być forum dochodzenia do kompromisu. Ale to teoria. Praktyka jest listkiem figowym dialogu. Bo przychodzi rząd i mówi: „będzie tak i tak” – mówił Rybicki.

Podał jako przykład płacę minimalną.

– My chcemy, aby w sytuacji, kiedy państwo się bogaci, wzrasta PKB, podwyższona została płaca minimalna. Ale dialogu nie ma. Tak samo było z referendum w sprawie wieku emerytalnego. My możemy zebrać nawet miliony podpisów, a ta ekipa polityczna w ciągu pięciu minut zmieli je w niszczarce.

Bogdan Olszewski mówił natomiast o dialogu na szczeblu wojewódzkim.

– Przewodniczący Krzysztof Dośla i ja reprezentujemy „Solidarność” w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – relacjonował Bogdan Olszewski. – Wystąpiliśmy z niej, bo taka była decyzja Komisji Krajowej. Dostaliśmy niedawno list od marszałka województwa pomorskiego, abyśmy wrócili do rozmów. Czekamy na decyzję Krajówki w tej sprawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę