Z panią minister o płacach, likwidacjach i godzinach

Czy nauczyciele zarobią więcej? Czy szkoły będą likwidowane? Co z nieodpłatnymi godzinami? Te pytania KSOiW zadała minister Kluzik-Rostkowskiej.

11 marca przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkali się z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską w siedzibie MEN. Podczas spotkania poruszono problemy finansów w oświacie, płac nauczycieli, likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz tzw. godzin karcianych.

Przedstawiciele „Solidarności” po raz kolejny zgłosili postulat podniesienia wynagrodzeń nauczycieli o 9 proc. Argumentowali, że realne płace w oświacie zmalały, zatrzymując się na poziomie z 2007 roku. Zapowiedzieli nasilenie akcji protestacyjnej w przypadku braku realizacji tego postulatu.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „S” Ryszard Proksa poruszył też problem likwidacji szkół i przekazywania ich podmiotom prywatnym. Przedstawiciele „Solidarności” zaproponowali zmiany w prawie oświatowym przywracające kuratorom oświaty prawo weta w procesie likwidacji szkół.

Podczas spotkania poruszono też problem tzw. godzin karcianych. Przedstawiciele Związku postulowali ich likwidację, wskazując, że są to nieodpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone z uczniami. Zwracali też uwagę na niemożność ich realizacji w niektórych szkołach oraz na brak zainteresowania ze strony uczniów.

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że w budżecie państwa na 2015 rok nie przewidziano środków na podwyżki dla nauczycieli, w związku z czym resort edukacji może wykonywać ruchy płacowe tylko w ramach ustalonej na 2015 rok subwencji oświatowej wynoszącej około 40 mld zł. Ponadto uznała, że „godziny karciane” mieszczą się w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo, są więc płatne. Zapowiedziała, że sprawdzi, jak te godziny są realizowane w szkołach. Obiecała, że do końca przyszłego tygodnia będzie wiadome, w jakim czasie, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi będzie badana ich realizacja w szkołach. Przedstawiciele MEN stwierdzili też, że w tym roku jest mniejsza liczba uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół i placówek oświatowych.

Strony spotkania ustaliły, że dojdzie do roboczych rozmów na temat wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę