XXVII Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność’ odbędzie się 8 i 9 października b.r. w Bielsku-Białej. Nasi przedstawiciele wybiorą najwyższe władze naszego Związku.

Zgodnie ze statutem krajowy zjazd jest najwyższą władzą stanowiącą w naszym Związku i  stanowi władzę nadrzędną nad zarządami regionów oraz radami sekretariatów branżowych. 306 delegatów XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wybierze przewodniczącego Związku na kadencję 2014-2018. Wybory przewodniczącego „Solidarności” oraz 96 członków Komisji Krajowej „S” na czteroletnią kadencję odbędą się 8 października br.

Po raz pierwszy w historii „Solidarności” zjazd krajowy Związku odbędzie się na Podbeskidziu.

Delegaci spotkają się w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na bielskim Dębowcu. Będzie też co najmniej 150 zaproszonych gości z Polski i zagranicy. Nowoczesna, dobrze wyposażona hala gwarantuje komfort obrad.

Wśród gości zjazdu będą Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy, senator Jerzy Chruścikowski przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Tadeusz Chwałka, szef Forum Związków Zawodowych, Jan Guz, lider OPZZ, Andrzej Sznajder, dyrektor IPN oddziału Katowice. Na KZD będą również sportowcy – członkowie Związku: Zbigniew Bródka i Damian Jonak.

Gośćmi zagranicznymi będą m.in. Jaap Wienen, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), Bernadette Segol,  sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), Bartho Prok, przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA), Irakli Petriaszwili przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk.

Dzisiaj o godz.19.30 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w katedrze pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

ASG

Na zdj. historyczny Zjazd NSZZ „S” z 1981 roku

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę