XIV Forum Prawników Związkowych

Obrady XIV Forum Prawników Związkowych odbywały się 27-29 czerwca w Zamku Książ w Wałbrzychu.  Prawnicy zajęli się zagadnieniami stale poruszanymi na Radzie Dialogu Społecznego. 

Uczestnicy przedyskutowali praktykę stosowania unijnych i krajowych przepisów o  pracownikach delegowanych, przyszłość prawa pracy, ostatnie nowelizacje, zagadnienia czasu pracy i zadania PIP w kontekście karnym.

Forum otworzył Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK, członek Rady Dialogu Społecznego i Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej KK. Uczestników odwiedził także gospodarz regionu Kazimierz Kimso, przewodniczący ZR Dolny Śląsk.

Oprócz referatów zaprezentowanych przez prawników NSZZ „Solidarność”, swoje uwagi przedstawili eksperci zewnętrzni, przez co dyskusja wzbogaciła się o różne punkty widzenia i potrzeby różnych środowisk. Agnieszka Wołoszyn, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy MRPiPS omówiła transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wyjaśniła powody, dla których Polska przyczyniła się do wprowadzenia unijnej procedury „żółtej kartki” blokującej zmiany w dyrektywie. Z kolei dr Marek Benio, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy, w referacie „Koszty pracy w usługach transgranicznych” przedstawił ekonomiczny aspekt delegowania. Michał Szypniewski z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego wyjaśnił kontrowersje wokół pojęcia płacy minimalnej i składników wynagrodzenia w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu dla Komisji Europejskiej, a dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego KK skupiła się na delegowaniu pracowników z Polski do krajów UE i problemów w praktycznej interpretacji przepisów od strony pracownika.

Dr Jakub Szmit z Zespołu Prawnego KK przedstawił przyszłość prawa pracy w kontekście planowanych prac Komisji Kodyfikacyjnej, która rozpocznie swoje działanie od września. Ewa Kędzior, Zespół Prawny KK, podjęła trudny temat cyfryzacji i jej wpływu na zatrudnianie. W szczególności wskazywała na występujące w praktyce kontrowersyjne formy zatrudnienia takie jak platformy on-line oraz na ich potencjalny destrukcyjny wpływ na rynek pracy. Na koniec pierwszego dnia Sławomir Poświstak, Zespół Prawny ZR Dolny Śląsk,  zebrał i omówił ostatnie nowelizacje prawa pracy.

Omówiono również kwestię zagadnień czasu pracy oraz karnych elementów działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Tematy te przedstawili dr Magdalena Rycak i prof. Krzysztof Woźniewski.

Pytania, liczne wątpliwości i ożywiona dyskusja świadczą o tym, że wymiana opinii oraz doświadczeń w gronie prawników związkowych jest potrzebna. Bez wątpienia XIV Forum Prawników Związkowych należy uznać za udane.

er

Źródło: Dział Informacji KK    

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę