XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Starogardzie Gd.

Walka z podniesieniem wieku emerytalnego – w tym konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych, które pokazałyby realne poparcie społeczne dla zmian w systemie emerytalnym – oraz utworzenie od 2013 r. Funduszu Rozwoju Związku – to najważniejsze tematy XIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 29 maja w Starogardzie Gdańskim.

Zobacz uchwały i stanowiska XIII WZD…>>

W programie zebrania, którego gospodarzem była Komisja Zakładowa NSZZ „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o., znalazła się również informacja o działalności Zarządu Regionu Gdańskiego w okresie lipiec 2010 r. – kwiecień 2012 r.

Udział w XIII WZD wzięło 150 delegatów, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz, szef Regionu Słupskiego NSZZ „S” Stanisław Szukała, szef Regionu Elbląskiego NSZZ „S” Jan Fiodorowicz, kapelan Oddziału „S” w Starogardzie Gd. ks. Janusz Lipski, prezes FAMOS-u sp. z o.o. Irek Karaśkiewicz, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański oraz były przewodniczący Związku i Regionu Gdańskiego, poseł PiS Janusz Śniadek. W zebraniu uczestniczyli również byli działacze „S” w Starogardzie Gdańskim z lat 80., zasłużeni w odzyskaniu przez Polskę wolności – m.in. Paweł Głuch, Jolanta Szostek i Elżbieta Wieczorek. Obrady prowadził  Andrzej Kościk, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Marynarzy i Rybaków.

 

Na Region Gdański można liczyć

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą za zmarłych członków gdańskiej „Solidarności”, prowadzoną przez ks. Lipskiego. W sposób szczególny wspominano wieloletniego członka Prezydium ZRG Mieczysława Chełminiaka. – Solidarność jest postawą ewangeliczną, często pojawia się na kartach Pisma Świętego – powiedział kapelan starogardzkiej „S”. Przypomniał słowa bł. Jana Pawła II z 1987 r.: „Solidarność to znaczy jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu”.

Na miejsce zebrania nieprzypadkowo wybrano Fabrykę Mebli Okrętowych FAMOS w Starogardzie Gd. Jak powiedział w swoim wystąpieniu prezes tej firmy Irek Karaśkiewicz, strategia przedsiębiorstwa nie zakłada zysku za wszelką cenę, kosztem alienacji człowieka.
– Firma wybrała drogę budowy kapitału społecznego, zaufania i współpracy z pracownikami – mówił prezes FAMOS-u, a potwierdzeniem jego słów może być wysoki procent uzwiązkowienia w przedsiębiorstwie (w styczniu br. KZ NSZZ „S” w Fabryce Mebli Okrętowych otrzymała wyróżnienie w tej kategorii w konkursie „Razem bezpieczniej!”).

– Dziękuję za waszą pracę i trzymam za was kciuki, bo jesteście ludźmi, którzy z własnego wyboru pracują dla innych – powiedział do delegatów „S” okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański. Jak dodał, Państwowa Inspekcja Pracy często może działać tylko dzięki sygnałom otrzymywanym od członków Związku.

W imieniu przewodniczącego „S” Piotra Dudy wystąpił jego zastępca Tadeusz Majchrowicz. – Na Region Gdański zawsze można liczyć. Dziękuję przede wszystkim za wielką aktywność od grudnia 2011 r. związaną z walką z podniesieniem wieku emerytalnego – powiedział Majchrowicz, przypominając m.in., że to członkowie Regionu Gdańskiego „S” rozpoczęli w marcu pikietę przed kancelarią premiera w Warszawie. W tym kontekście zapowiedział, że choć prezydent najprawdopodobniej podpisze ustawę emerytalną, batalia w tej sprawie będzie trwać aż do momentu, gdy rządowe cele podniesienia wieku emerytalnego trafią do kosza.

Krótkie wystąpienia do delegatów Regionu Gdańskiego skierowali również przewodniczący sąsiednich struktur regionalnych. – Jesteśmy małym regionem i często korzystamy z zaplecza Regionu Gdańskiego. Za to serdecznie dziękuję. Z Regionu Gdańskiego zawsze płynęła geneza strategii dla całego Związku i jestem przekonany, że podobnie będzie tym razem – powiedział szef Regionu Słupskiego NSZZ „S” Stanisław Szukała. Dodał, że ostatnie ataki na Związek  wynikają z faktu, że „Solidarność” niesie ze sobą wartości, które nie wszystkim się podobają. – „Solidarność” to obowiązek nadany nam w Sierpniu 1980 r. – zakończył Szukała.

Za pomoc ze strony Regionu Gdańskiego, zwłaszcza Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej, podziękował również przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ „S” Jan Fiodorowicz. Przypomniał obecność gdańskich związkowców podczas protestów w obronie miejsc pracy w firmie Jabil z Kwidzyna oraz szkoły w Piekle. – Obecnie panuje trudny czas dla Związku, jest dużo do zrobienia, a rząd pozostaje głuchy na ludzkie dramaty, związane m.in. z bezrobociem i umowami śmieciowymi – powiedział Fiodorowicz.

Do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce odniósł się również Janusz Śniadek. Były szef Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej NSZZ „S” podkreślił, że po raz pierwszy uczestniczy w zebraniu delegatów w nowej roli – posła i szefa struktur PiS w okręgu gdyńsko-słupskim. Gdańską „S” nazwał swoją rodziną.

 

Rozwój i komunikacja

Po wystąpieniach zaproszonych gości pokazano film „Razem bezpieczniej”, prezentujący działalność gdańskiej „Solidarności” w ostatnich latach.

Podsumowując połowę obecnej kadencji (2010-2014) przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla poinformował, że obecnie w Regionie w 418 organizacjach zrzeszonych jest 39 600 członków.

– Na początku kadencji postawiliśmy na rozwój Związku i ten cel jest nadal aktualny. Wszyscy musimy się w to działanie zaangażować – zaapelował Dośla, przedstawiając ostatnie działania Zarządu Regionu Gdańskiego w tej sprawie. To m.in. powstanie Działu Organizowania i Rozwoju, realizacja dwóch prorozwojowych uchwał ZRG (4/2011 z 7 lutego 2011 r. dot. akcji „Razem bezpieczniej” i 5/2012 z 5 marca 2012 dot. m.in. szkoleń z rozwoju organizacji). Jak powiedział szef gdańskiej „S”, w tych szkoleniach udział wzięło już 148 członków Związku z 30 organizacji.

Krzysztof Dośla podkreślił, że podstawą rozwoju musi być pełna i bieżąca informacja oraz monitorowanie działalności. Przypomniał obowiązek przesyłania deklaracji o aktualnej liczbie członków zrzeszonych w danej organizacji. – Dane za drugie półrocze 2011 r. przekazało jedynie 42 proc. organizacji – zaznaczył Dośla, dodając, że ZRG będzie wkrótce egzekwował bieżące przekazywanie danych poprzez nową stronę internetową. Przypomniał również, że w każdej organizacji powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za rozwój Związku.

Szef ZRG zaapelował także o prenumeratę i lekturę tytułów wydawanych przez gdańską „S” – miesięcznik „Magazyn Solidarność” i przesyłany raz w tygodniu „Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności”.

Krzysztof Dośla przedstawił również działalność innych komórek ZRG, m.in. Działu Szkoleń, Działu Prawnego, Działu Programów Europejskich i Biura Pracy.

Przywrócenie napisu „im. Lenina” na bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej szef gdańskiej „S” uznał za promowanie jednego z największych zbrodniarzy XX w. i dzielenie społeczeństwa. Odniósł się ponadto do ostatnich ataków na Związek. – Nigdy nie sądziłem, że w 2012 r. z ust pierwszego przewodniczącego „S” padną słowa o pałowaniu związkowców, którzy domagali się przecież realizacji postulatów z Sierpnia ’80  – powiedział Krzysztof Dośla.

Szef ZRG przedstawił także informacje o działaniach regionalnej „S” wykraczających poza zakres spraw typowo związkowych i pracowniczych, to m.in. Fundusz Stypendialny (zbliża się X edycja tej akcji), współorganizacja Maratonu Solidarności i Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz zbiórka pieniędzy na pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Jak powiedział Krzysztof Dośla, to również ważna część działalności „S”, z której nie należy rezygnować.

– Dziękuję za dwa lata trudnej działalności związkowej, kosztem czasu wolnego i życia rodzinnego. Dziękuję za waszą solidarność. Niezależnie, co będą o nas mówili, trwajmy w tym działaniu – zakończył Krzysztof Dośla.

Członek Prezydium ZRG NSZZ „S” Jacek Rybicki przedstawił delegatom projekt nowej strony internetowej Regionu Gdańskiego, obecnie funkcjonującej w trybie testowym. Jak powiedział, wkrótce ma się ona stać kolejnym elementem trójczłonowego systemu informacyjnego gdańskiej „Solidarności”. Materiały z „Magazynu Solidarność”, biuletynu „iBiS” oraz strony mają się wzajemnie przenikać, dostarczając członkom Związku szybkiej i precyzyjnej informacji w formie, jaką dana osoba preferuje (drukowana lub elektroniczna). Najważniejsze funkcje nowej strony internetowej to m.in. słowniczek pojęć związkowych, słowniczek pracownika, bieżące komunikaty dla członków Związku, dział historyczny, pośrednictwo i informacje z rynku pracy oraz oczywiście aktualności. Strona będzie również umożliwiała przesyłanie informacji o działalności organizacji związkowych bezpośrednio przez jej członków.

– Nowa strona musi być tworzona we współpracy z członkami Związku, np. w przypadku podstron dot. działalności poszczególnych oddziałów – podsumował prezentację nowego medium gdańskiej „S” Jacek Rybicki.

 

Fundusz Rozwoju Związku

Podczas obrad w Starogardzie Gd. przyjęto dokumenty XIII WZD Regionu Gdańskiego dot. obecnej sytuacji w regionie i kraju, tworzenia dobrych miejsc pracy, edukacji historyczno-politycznej w polskich szkołach, obrony Telewizji Trwam oraz ws. działań na rzecz rozwoju Związku.

Największą dyskusję wywołał  projekt uchwały ws. działań na rzecz rozwoju Związku, w tym zwiększenia środków finansowych na ten cel. Zgadzając się co do słuszności samej idei, delegaci zwracali uwagę na wypracowanie sposobu finansowania, który zgodny byłby z dokumentami NSZZ „S” oraz bieżącą działalnością organizacji zakładowych. Przewodniczącemu ZRG Krzysztofowi Dośli udało się jednak przekonać delegatów do skierowania tego projektu do dalszych prac i dyskusji w innych organach Regionu Gdańskiego, w tym w poszczególnych organizacjach związkowych.

W przyjętej ostatecznie uchwale ws. działań na rzecz rozwoju Związku uzgodniono utworzenie  regionalnego Funduszu Rozwoju Związku, tworzonego w części z budżetu Zarządu Regionu, w części z dobrowolnych wpłat organizacji zakładowych. Fundusz ma być powołany od stycznia 2013 r. Podstawą prawną takiego działania jest par. 74 ust. 4 Statutu NSZZ „S”.  Uchwała zobowiązuje również poszczególne organizacje do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za rozwój i pozyskiwanie nowych członków oraz dbania o sprawny przepływ informacji. Jak powiedział szef ZRG, podobne fundusze celowe działają już w innych regionach, np. Fundusz Ekspercki w Regionie Dolny Śląsk.

– Powołanie takiego funduszu to dobra propozycja. Niedawno sam ukończyłem szkolenie dot. rozwoju Związku i zwiększyło to moją świadomość i wiedzę w tym zakresie – powiedział Edward Fortuna, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

„Nie” dla 67 lat i umów śmieciowych

Drugim najważniejszym dokumentem przyjętym przez XIII WZD jest stanowisko ws. obecnej sytuacji w regionie i kraju. Członkowie „S” podkreślają w nim niezwykle szybką i ignorującą opinię społeczną ścieżkę legislacyjną ustawy podnoszącej wiek emerytalny, a także potrzebę przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych, które pokazałyby realne poparcie obywateli dla narzucanych przez rząd zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

„Wobec lekceważenia przez obecną koalicję rządzącą woli społeczeństwa poprzez forsowanie zmian niekorzystnych dla milionów Polaków, odrzucenia konstytucyjnej zasady dialogu jako metody wypracowania społecznego konsensusu, WZD uważa, że jedyną skuteczną metodą jest poddanie się woli wyborców w drodze przedterminowych wyborów” – przyjęto m.in. w stanowisku WZD ws. obecnej sytuacji w regionie i kraju.

Niejako w nawiązaniu do tego dokumentu podczas XIII WZD w Starogardzie Gdańskim przyjęto również stanowisko „Dobre miejsca pracy podstawą rozwoju i bezpieczeństwa”, odnoszące się m.in. do podnoszonego często podczas spotkania tematu umów śmieciowych. Dokument jednoznacznie negatywnie ocenia takie praktyki: „Biorąc pod uwagę coraz większą ilość zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę na czas określony, WZD wskazuje na krótkowzroczność takich rozwiązań i ich szkodliwość dla długofalowego rozwoju, WZD uważa, że wszyscy partnerzy społeczni wraz z władzami powinni podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz minimalizacji tego zjawiska”.

Zebranie gdańskiej „S” opowiedziało się za – zgodnie z europejskimi wskazaniami w tym zakresie – „wsparciem dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy, opartych na umowach o pracę zawieranych na czas nieokreślony”. „Takie umowy dają bezpieczeństwo pracownikom, a firmom – stabilizację kadry i możliwość rozwoju” – przyjęto w stanowisku WZD.

 

O historyczną prawdę i edukację

„XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ »Solidarność« wyraża swoje głębokie oburzenie z powodu umieszczenia przy wejściu do Stoczni Gdańskiej bramy z napisem Stocznia Gdańska im. Lenina. Stocznia Gdańska to żywy organizm, z tysiącem pracujących w niej ciągle stoczniowców. Stoczniowców pracujących dla Rzeczpospolitej Polskiej, którą odzyskali spod panowania Związku Radzieckiego, a którego twórcą, co pragniemy przypomnieć wszystkim, którzy o tym zapomnieli – był Lenin” – przyjęto m.in. w zaakceptowanym przez aklamację stanowisku XIII WZD ws. bramy Stoczni Gdańskiej. W dokumencie przywrócenie napisu „im. Lenina” nazwano aktem politycznym i kpiną z tych, którzy oddali zdrowie i życie za wolność i demokrację w Grudniu ’70 i w stanie wojennym.

XIII WZD przyjęło również apel ws. edukacji historyczno-patriotycznej w polskich szkołach, popierający działania protestacyjne podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego w obronie patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły, któremu zagraża obecnie wdrażany nowy system nauczania przedmiotów ogólnokształcących, a szczególnie historii.

 

Oby tak dalej

Podsumowując spotkanie w Starogardzie Gdańskim wydaje się, że dobrym pomysłem było zorganizowanie walnego zebrania delegatów poza Trójmiastem. Nie było problemu z dojazdem – Zarząd Regionu Gdańskiego zapewnił wszystkim chętnym transport specjalnymi autobusami. WZD przebiegło sprawnie i w przyjemnej atmosferze, do której przyczyniły się m.in. degustacja wyrobów firmy Polmlek-Maćkowy (zorganizowana przez przewodniczącego tamtejszej Komisji Zakładowej Zbigniewa Sikorskiego) oraz dwa krótkie recitale Anny Szmaglińskiej. Było zatem coś dla ciała i coś dla ducha, a przykład młodej piosenkarki, córki Ewy Ceroń-Szmaglińskiej, przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Ziemi Kociewskiej, która już po raz kolejny uświetniła spotkanie gdańskiej „S”, pokazuje, że wartości „Solidarności” wciąż pozostają atrakcyjne.

Adam Chmielecki

zdjęcia: Wojciech Milewski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę