Wzrost bezrobocia w styczniu br. w porównaniu z grudniem ub.r., ale spadek rok do roku

W styczniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach w Polsce. Jest to wynikiem zakończenia prac sezonowych w branżach takich jak rolnictwo, budownictwo i turystyka i z rejestracji w  powiatowych urzędach pracy osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.

W styczniu 2019 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia była niższa o 0,9 pkt. proc. od krajowej i wyniosła 5,2 proc., w kraju 6,1 proc.

Woj. pomorskie ma piątą, co do wielkości, najniższą stopę bezrobocia w kraju. Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały cztery województwa  wielkopolskie, śląskie, małopolskie i mazowieckie.

W odniesieniu do grudnia 2018 r. stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 pkt. proc. Wzrost nastąpił we wszystkich powiatach województwa, największy w powiecie nowodworskim o 1,1 pkt. proc. , człuchowskim i malborskim o 0,7 pkt. proc. (w kraju wzrost o 0,3 pkt. proc.). W porównaniu styczeń 2019 r. do stycznia 2018 r. była ona niższa o 0,4 pkt. proc.

Mimo wzrostu bezrobocia o utrzymującym się pozytywnym trendzie na rynku pracy świadczy wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o blisko połowę.

Według stanu na 31 stycznia 2019 r. liczba bezrobotnych w Pomorskiem wynosiła 49 150 osób. W stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 6,7 proc. (tj. o 3,1 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach, największy w nowodworskim o 10,3 proc,. i kwidzyńskim o 10,1 proc. Wzrost w tych powiatach wynosił ok. 200 osób.

W styczniu br. w porównaniu do stycznia 2018 r. w woj. pomorskim zwiększył się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych o 1,3 proc. oraz kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka o 0,4 proc. Istotny spadek natomiast dotyczył m.in. długotrwale bezrobotnych – 2,2 proc.

W styczniu 2019 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowało się 9 365 osób, tj. o 1,0 tys. ( o 9,9%) mniej niż rok wcześniej. Na spadek rejestracji wpłynęło zmniejszenie liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy o 68 osób, tj. o 0,7 proc. i rejestrujących się po raz kolejny o 956 osób, tj. o 11,3 proc.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę