Wzrost bezrobocia w grudniu w województwie pomorskim

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w województwie pomorskim nastąpił wzrost bezrobocia w grudniu 2015 r. Na koniec miesiąca zarejestrowanych było 77,8 tys. bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 1 tysiąc osób, czyli o 1,3 proc.

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano aż w 15 powiatach, największy w kościerskim o 7,1 proc. i starogardzkim o 6,6 proc.

W kraju liczba bezrobotnych wyniosła 1564,2 tysiąca osób.

Również w grudniu nastąpił spadek liczby zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W tym czasie liczba zgłoszonych miejsc pracy wyniosła 5,8 tysiąca i w porównaniu do listopada zmniejszyła się o 0,5 tysiąca, tj. o 8,6 proc.

Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy odnotowano w 13 powiatach, największy w Sopocie – o 60,4 proc. i powiecie nowodworskim – 59,4 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę