Wzrasta bezrobocie

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że z końcem listopada 2018 roku w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45, 5 tys. osób, co daje stopę bezrobocia na poziomie 4,9 proc.

W stosunku do października br. odnotowano wzrost o 600 osób poszukujących pracy. Wzrost ten odnotowano w trzynastu powiatach, największy w powiecie lęborskim (o 100 osób) i nowodworskim (o 84 osoby). Mimo wzrostu bezrobocia w relacji miesiąc do miesiąca to już liczba bezrobotnych w listopadzie 2018 r. była niższa niż przed rokiem, czyli w listopadzie 2017 r. o 410 osób.

Niewielki spadek liczby bezrobotnych wystąpił w siedmiu powiatach – największy odnotowano w Sopocie, bo o 5 osób.

W skali kraju w listopadzie 2018 r. odnotowano 951,6 tys. (5,8 proc.) zarejestrowanych bezrobotnych i w stosunku do ubiegłego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1430 osób. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach.

Jeśli chodzi o oferty pracy, to odnotowuje się ich spadek. I tak w województwie pomorskim liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w listopadzie 2018 r. wyniosła 7,2 tys. W stosunku do października zmniejszyła się o 2,1 tys. ofert. Spadek liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w piętnastu powiatach (na 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu). Największy odnotowano w Starogardzie Gdańskim – o 600 miejsc pracy i w Sopocie – o 100 wolnych miejsc pracy. Jednak odnotowano również wzrost ofert pracy – w powiecie nowodworskim o 49 miejsc.

W całym kraju liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy w listopadzie 2018 r. wyniosła 107,6 tys. i było to mniej o 23,6 tys. ofert pracy niż w październiku 2018 r. Największy spadek ofert pracy – o 1,6 tys. – odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim.

Oprac. mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę