Wzór na emeryturę. Co drugi „nowy” emeryt pobierał rentę, bądź świadczenie przedemerytalne

Do końca grudnia przybyło w woj. pomorskim ok. 23 tys. emerytów. Tyle decyzji w związku z powrotem do wieku emerytalnego 60/65 wydały oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku. 

Jak nas poinformował regionalny rzecznik prasowy ZUS Krzysztof Cieszyński w większości to panie i decyzje o wypłacie świadczenia emerytalnego otrzymało 56 proc. kobiet.

Przeciętna emerytura wyniosła  w przypadku kobiet 1 tys. 570 zł, a w przypadku mężczyzn 2 tys. 738 zł. Jaki jest wzór na emeryturę?

ZUS przyzna emeryturę, każdemu kto ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i opłacił składki z tytułu ubezpieczenia społecznego przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy prowadzący działalność gospodarczą. Emerytura będzie  przyznana od miesiąca, w którym złożono wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia osiągniecia wieku emerytalnego.

Należna emerytura to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku w jakim przechodzą na emeryturę.

Podstawa obliczenia emerytury to kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej sprzed 1999 r. Waloryzacja składek przysługuje nam jeżeli pracujemy i nie pobieramy świadczenia, czyli nasze konto nie jest uszczuplane.

W tym roku waloryzacja składek będzie w czerwcu i wyniesie około 7 proc., czyli więcej niż na lokacie bankowej. Jeżeli poczekamy z wnioskiem o emeryturę przynajmniej do lipca, to skorzystamy z waloryzacji składkowej. Jeśli ktoś już pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje to nie przysługuje mu waloryzacja składek, a jedynie waloryzacja świadczenia.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet. Wyrażone jest  w miesiącach    w oparciu o tablice trwania życia, ogłaszane przez prezesa GUS corocznie do 31 marca. Gdy ktoś złoży wniosek, zanim ukończy kolejny miesiąc życia, ZUS przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku, np. gdy skończy 65 lat 15 stycznia 2018 r. i złoży wniosek przed 15  lutego, przyjmie 65 lat. Natomiast jeśli złoży wniosek, gdy ukończy kolejny miesiąc życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc.

53 proc. osób, które złożyły wnioski emerytalne było nieaktywnych zawodowo i przed przejściem na emeryturę nigdzie, nie pracowało i nie wykonywało działalności gospodarczej. Dla tej grupy skorzystanie z obniżonego wieku było jedyną możliwością zdobycia pewnych i stabilnych środków utrzymania. Większość z nich to byli świadczeniobiorcy ZUS, którzy pobierali renty, bądź świadczenia przedemerytalne. Pozostałe osoby były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, czy w ośrodkach pomocy społecznej lub nigdzie nie były zarejestrowane. 30 proc. z tych osób było poza rynkiem pracy dłużej niż rok.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę