Wzmocnić regionalny dialog społeczny!

Aktualne przepisy prawa oraz funkcjonujące instytucje nie są w stanie wspierać rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz kształtować jego przyszłości – zgodzili się przedstawiciele pomorskich organizacji pracodawców i regionalni liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych podczas spotkania 22 października w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli strony społecznej i pracodawców w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Pomorskiego – Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Pracodawców Pomorza, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych – mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska ws. dialogu społecznego w naszym kraju. Efektem tego dwustronnego dialogu ma być wspólna deklaracja ws. przepisów prawa regulujących dialog społeczny oraz formuły jego funkcjonowania w Polsce.

– Wszystkie strony porozumiały się, że przyczynami kryzysu dialogu społecznego w naszym kraju stały się w ostatnich latach mała skuteczność działań i nierozwiązane problemy społeczne, a obecna sytuacja wymaga pilnej zmiany i wprowadzenia w życie nowych aktów prawnych regulujących dialog – podkreśla uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Prace w tej ostatniej kwestii już zresztą trwają. Pomorskie organizacje pracodawców i pracowników przygotowały m.in. wspólne założenia do zapisów ustawowych wzmacniające kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Chodzi o zastąpienia obecnych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego, opartymi na pracach Forum Dialogu Regionalnego. WRDS miałyby m.in. prawo do zawierania regionalnych układów zbiorowych pracy, tak jak ma to już miejsce w wielu państwach europejskich.

Kolejne spotkanie pomorskich liderów organizacji pracodawców i reprezentatywnych central związkowych potwierdziło, że kierunkiem zmian dialogu społecznego w Polsce powinno być wzmacnianie dialogu dwustronnego, niezależnego od organizacji rządowych. Nie ma co się oszukiwać – obszar do negocjacji między organizacjami pracodawców oraz pracowników istnieje i z założenia będzie istniał zawsze. Obie strony udowodniły jednak, że bez udziału rządu potrafią wypracować wspólne zasady regulujące dialog społeczny.

ACH

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę