Wynagrodzenie prezesa naszej spółki zależne od efektów

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Czy prezes spółki należącej do nas, czyli do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, ma nadal zarabiać kwoty, które sięgają kilku milionów złotych? I to bez związku z jej wynikami?  Pensje menedżerów spółek z udziałem SP mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych.

Minister skarbu Dawid Jackiewicz zaprezentował we wtorek 19 kwietnia projekt ustawy porządkującej wynagrodzenia zarządzających spółkami Skarbu Państwa. Swoje wystąpienie rozpoczął od podania kilku przykładów wynagrodzeń prezesów największych spółek Skarbu Państwa za rok 2015 w przedziale 2-6 mln zł.

Obecna tzw. ustawa kominowa dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma powyżej 50 proc. akcji; nie obejmuje większości największych podmiotów, w tym m.in. PZU, Orlen czy KGHM.

To wynagrodzenia, których wysokość wręcz poraża zwykłych ludzi, co więcej jak zaznaczył minister Jackiewicz nie mają one związku z efektami ekonomicznymi działań zarządów.

Minister przypomniał, że filarami nowej ustawy są powszechność, oszczędność i jawność. Jej wejście w życie ostatecznie zakończy patologie związane z wynagrodzeniami zarządów i członków rad nadzorczych zarówno spółek skarbu państwa jak i spółek samorządowych.

Przyjęta przez rząd ustawa będzie dotyczyła wszystkich spółek Skarbu Państwa (także tych w których Skarb Państwa ma mniejszościowe udziały w kapitale akcyjnym ale większość głosów na walnym zgromadzeniu) a także spółek komunalnych i należących do samorządów innych spółek.

Wynagrodzenia członków zarządów będą składały się z części stałej i premii, przy czym ta pierwsza będzie zależała od wielkości spółki, wielkości osiąganych przychodów, wielkości zatrudnienia  W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a spółki małej, średniej, dużej, „dużej plus” odpowiednio: 2-4-krotność; 3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność.

- W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności dotyczących spółki albo rynku, na którym ona działa, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, dotyczącej członków organu zarządzającego, będzie mógł przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia. Wówczas trzeba będzie opublikować uzasadnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Premie dla członków zarządów spółek z kolei nie będą już wielkością uznaniową jak to było do tej pory ale będą zależały od osiągnięcia celów ekonomicznych takich jak na przykład wzrost zysku netto, czy wzrost innowacyjności.

Odprawa dla odchodzącego menedżera będzie ograniczona do maksymalnie 3 miesięcznego wynagrodzenia i to tylko w przypadku kiedy przepracuje w spółce przynajmniej rok.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę