Wynagrodzenia nauczycieli należy powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej – uważa oświatowa „Solidarność”, proponując nowy system wynagradzania nauczycieli. Minimalne stawki dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego powinny wynosić odpowiednio: 70, 85, 100 i 115 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sierpniu wynosiło 5125,76 zł.

Co propozycja „S” oznacza w praktyce? Nauczyciel stażysta zamiast obecnych 2781 zł otrzymywałby 3210 zł, kontraktowy zamiast 2862 zł – miałby 3897 zł, mianowany nie 3250 zł a 4585 zł a nauczyciel dyplomowany z obecnych 3817 zł miałby zarabiać minimum 5273 zł.

Jednocześnie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazując na opieszałość rządu w realizacji Porozumienia z MEN z 7 kwietnia br. i domaga się wypełnienia zobowiązań wobec środowiska oświatowego. Podpisali je w imieniu rządu m.in. Beata Szydło, wiceprezesa Rady Ministrów, Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Anna Zalewska, minister Edukacji Narodowej, a po stronie związkowej m.in. Ryszard Proksa,  przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność

Postulat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sformułowany 26 września br. odnosi się do zawartego w wówczas porozumienia.

– Przypominam, że rząd przyjął takie zobowiązanie podpisując porozumienie z „Solidarnością”. Domagamy się w trybie pilnym jego realizacji – podkreśla Ryszard Proksa.

Chodzi o zapis pkt. VI porozumienia z 7 kwietnia, które zobowiązuje Ministerstwo Edukacji Narodowej do zmiany systemu wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

Informacja o związkowej propozycji została podana 26 września br. po spotkaniu Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji OiW NSZZ „Solidarność”.

Zaproponowano procentowe zależności wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu do najbardziej obiektywnego wskaźnika ekonomicznego, czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ta koncepcja jest zaprezentowana ministrowi edukacji Dariuszowi Piontkowskiemu.

NSZZ „S” złożył też skargę administracyjną na brak reakcji Ministerstwa Edukacji Narodowej na podnoszoną przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania „Solidarności” od jesieni 2018 r. kwestię nieprawidłowego wyliczania wymiaru uśrednionego pensum osób w ramach jednego stosunku pracy.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę