Wykształcenie to nie wszystko

Według danych krakowskiej firmy Test HR, samo wyższe wykształcenie jest coraz mniejszą gwarancją wysokich zarobków. Premiowane są przede wszystkim umiejętności, a nie dyplom.

W Polsce wyższe wykształcenie mocno się upowszechniło i przestało być wyznacznikiem elitarności intelektualnej. Dlatego pracodawcy szukają głębiej. Premiowane są: znajomość języków obcych, umiejętności interpersonalne, doświadczenie i wiedza merytoryczna. – Nagradzane są nie studia, a kompetencje i doświadczenie. Dzięki temu osoby z wyższym wykształceniem mogą wykonywać bardziej skomplikowane i odpowiedzialne zadania – mówi Martyna Ratusznik, analityk wynagrodzeń w krakowskiej firmie Test HR.

Wdrażany w Polsce zintegrowany system kwalifikacji obejmie nie tylko to, czego można się nauczyć w szkole lub na uczelni, ale także na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu i we wszelki inny sposób. Porządkuje to działająca od grudnia 2015 r. ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), dzięki której można zdobywać nowe umiejętności zarówno w edukacji formalnej jak i w potwierdzaniu kwalifikacji zdobywanych przez doświadczenie zawodowe.

Jednym z elementów systemu jest Rada Intersariuszy Zinterowanego Systemu Kwalifikacji. Z ramienia „Solidarności” w pracach rady uczestniczą Danuta Wojdat z Działu Branżowego KK i Roman Laskowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Na początku października rada podsumuje pierwsze miesiące wdrażana systemu.

Nad ramami kwalifikacji pracuje ok. 140 krajów świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Polityka uczenia się przez całe życie i nabywania nowych kwalifikacji realizowana jest poprzez tworzenie systemów, pozwalających na uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zdobywane zarówno w edukacji formalnej jak i poprzez potwierdzanie kwalifikacji zdobywanych przez doświadczenie zawodowe. System ten umożliwi m.in. ocenę i uznawanie osiągnięć osób uczących się, niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się.

hd

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę