Wykrwawianie polskiego systemu finansowego

Według raportu Global Financial Integrity nasz kraj znalazł się w gronie 20 państw świata, z których w latach 2002-2011 „wydrenowano” w nielegalny sposób najwięcej kapitału. Kulminacja nastąpiła po 2008 roku.

W raporcie chodziło o unikanie podatków płaconych w Polsce, m.in. unikanie ich poprzez rebranding, czyli proces zmiany percepcji marki poprzez zmianę elementów, które najczęściej wiążą się ze zmianą nazwy firmy lub produktu, wizerunku lub logo. Z raportu wynika, iż rozkład kapitałowego drenażu w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 2002 r.: 1,11 mld USD, 2003: 1,96 mld USD, 2004: 0,42 mld USD, 2005: 0,78 mld USD, 2006: 0, 2007: 3,3 mld USD, 2008: 12,2 mld USD, 2009: 10 mld USD, 2010: 10,5 mld USD, 2011: 9,1 mld USD.

Warto porównać te dane z krajobrazem politycznym poszczególnych lat.

Global Financial Integrity działa na rzecz ograniczenia nielegalnych przepływów finansowych, prowadzi i publikuje badania na ten temat. Zajmuje się też badaniem przepływów pieniędzy oraz ich wypływania z krajów rozwijających się i rynków wschodzących, tropi przejawy drenażu najbiedniejszych gospodarek, korupcję i oszustwa podatkowe w skali globalnej.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę