Wygrane sprawy

Dział Prawny ZRG NSZZ „Solidarność” zapisał w rejestrze spraw kolejne sukcesy. Dwie znalazły nawet swój finał przed Sądem Najwyższym. Prawnicy naszego Związku w 2016 roku udzielili 2007 porad indywidualnych i 2224 porad organizacjom związkowym. Wydali też 75 opinii prawnych. Przed sądami toczyło się blisko 60 postępowań. Dziewięć z nich zakończyło się pomyślnym dla pracowników prawomocnym wyrokiem, w sześciu – wyrok jest nieprawomocny, w czterech przypadkach zawarto ugody. Pozostałe są w toku.

Pozytywnie dla pracowników zakończyły się cztery sprawy prowadzone przez mecenasa Tomasza Wieckiego, a dotyczyły one niesłusznie zwolnionego związkowca z Leroy Merlin Polska (prawomocny wyrok Sądu Najwyższego), funkcjonowania organizacji związkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie czy sprawy niesłusznie nałożonych kar nagany na przewodniczącą organizacji zakładowej w Igloporcie. Prawomocnym wyrokiem przed Sądem Najwyższym zakończyła się również sprawa prowadzona przez Marię Szwajkiewicz, a dotyczyła ona zaliczenia okresu zasadniczej służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach. Trzy wygrane sprawy na swoim koncie zanotowała mecenas Joanna Kobus-Michalewska, która między innymi wygrała w sądach ubezpieczeń społecznych I i II instancji sprawę dotyczącą odmowy uznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytury pomostowej poprzez nieuwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych – pracy na statkach morskich. Mecenas Łukasz Sulej wygrał m.in.  dwie sprawy dotyczące uchylenia kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę w jednej ze spółek stoczniowych.

Związkowi prawnicy uczestniczyli także w tworzeniu kilku układów zbiorowych, m.in. dr Waldemar Uziak konsultował ZUZP, który udało się w roku 2016 podpisać w DCT Gdańsk. Zawarciem ugody zakończyły się również sprawy dotyczące trzech zwolnionych pracowników DCT, których przed sądem reprezentowała mecenas Iwona Lipkowska.

Niewątpliwym sukcesem gdańskiej oświatowej „Solidarności” i związkowych prawników była wygrana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku sprawa szkoły podstawowej w Kokoszkach.

Gratulujemy skuteczności związkowym prawnikom.

Dr Waldemar Uziak, koordynator Działu Prawnego ZRG NSZZ „Solidarność”

uziak_waldemar1– W 2016 roku wprowadzono kilka zmian w prawie, które przysłużą się ochronie pracowników. Przede wszystkim uszczelniono ochronę pracowników, z którymi nie została zawarta na piśmie umowa o pracę. Jeszcze do niedawna w takiej sytuacji pracodawca mógł twierdzić, że sporządzi umowę do końca dnia, teraz taka umowa musi być zawarta przed podjęciem pracy. Ułatwi to na pewno inspekcji pracy lokalizowanie przypadków łamania prawa w tym zakresie.  Pozytywnie należy ocenić zmiany dotyczące rodzajów umów o pracę.  Zlikwidowano umowy na czas wykonania danej pracy, doprecyzowano umowy na okres próbny. W odniesieniu do umowy na czas określony wprowadzenie maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony u danego pracodawcy powinno zahamować nadużywanie tych umów przez pracodawców, którzy by chcieli je w nieskończoność przedłużać. Ponadto zastosowanie do wypowiadania tych umów takich zasad, jak jest to przy umowach na czas nieokreślony, a więc uzależnienie czasu wypowiedzenia od stażu pracy u danego pracodawcy, jest korzystne i zmniejsza dyskryminację. Warto też zwrócić uwagę na to, co zostało uchwalone w roku 2016, a weszło w życie od 1 stycznia 2017. Wydłużono do 21 dni zarówno okresy składania odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, jak i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. To da pracownikom więcej czasu na podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę