Wydatki na bezrobocie. Polska na szarym końcu UE.

Polska jest według Eurostatu na ostatnim miejscu w UE, jeśli chodzi o udział wydatków na walkę z bezrobociem i zasiłki dla tych, którzy stracili pracę. Stanowią one zaledwie 1,5 proc. wszystkich wydatków przeznaczanych na cele społeczne. Średnia dla Unii to 5,6 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę