Wybory w Związku

Poniżej znajdują się dokumenty (niezbędne druki oraz instrukcje), potrzebne w każdej organizacji związkowej do prawidłowego przeprowadzenia wyborów na kadencję 2014-2018.

Informacje na temat wyborów w Związku będziemy sukcesywnie uzupełniać.

Kalendarium wyborcze…>>

Uchwała ZRG w sprawie sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2014- 2018…>>

Wykaz dokumentów wyborczych…>>

Wykaz związkowych organizacji zakładowych, gdzie dokonano już wyborów (zatwierdzone przez Regionalną Komisję Wyborczą)…>>

Dokumenty potrzebne dla wszystkich:

 1. Ankieta osobowa
 2. Informacja o wymaganych dokumentach
 3. Porządek posiedzenia wyborczego – wzór
 4. Regulamin obrad – wzór
 5. Zgłoszenie kandydata – wzór
 6. Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b – wzór

 

Dokumenty niezbędne w strukturach branżowych:

 1. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej/międzyregionalnej sekcji na WZD Krajowej Sekcji
 2. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu
 3. Protokół z ustalenia wyników wyborów  regionalnej/ międzyregionalnej/krajowej sekcji na Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu
 4. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej
 5. Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków / delegatów NSZZ „Solidarność”
 6. Protokół wyborczy krajowej branżowej komisji wyborczej
 7. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata
 8. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. B statutu NSZZ „Solidarność”

 

Dokumenty niezbędne w organizacjach zakładowych/międzyzakładowych

 1. Porządek posiedzeń wyborczych (w organizacjach zakładowych/międzyzakładowych)
 2. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu
 3. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu
 4. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych
 5. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie/ Koordynacyjne Delegatów
 6. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych
 7. Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków / delegatów NSZZ „Solidarność”
 8. Protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej (w przypadku niepowołania zakładowej komisji wyborczej jej rolę pełni komisja zakładowa)
 9. Protokół wyborczy międzyzakładowej komisji wyborczej (w przypadku niepowołania międzyzakładowej komisji wyborczej jej rolę pełni komisja międzyzakładowa)
 10. Regulamin obrad Zakładowego/Międzyzakładowego Zebrania Członków/Delegatów NSZZ „Solidarność”
 11. Protokół z ustalenia wyników wyborów elektorów na wybory delegata/ów na WZD Regionu
 12. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata
 13. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata  na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność”
 14. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata nielegitymującego się sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku

 

Dokumenty niezbędne na szczeblu Regionu

 1. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych
 2. Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków / delegatów NSZZ „Solidarność”
 3. Protokół  z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu
 4. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
 5. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata
 6. Zgłoszenie kandydata do władz związku / na delegata  na podstawie postanowień § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu NSZZ „Solidarność”

 

Dokumenty niezbędne w zakładowych organizacjach koordynacyjnych

 1. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Koordynacyjnej
 2. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu
 3. Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej  z zastosowaniem list cząstkowych
 4. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie/ Koordynacyjne Delegatów
 5. Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków / delegatów NSZZ „Solidarność”
Download PDF
Powrót Drukuj stronę