Wybory w Związku: terminy

Rok 2018 to rok wyborów w Związku, które odbywają się wg. poniższego harmonorgramu:

Lp. Kiedy Wybory

1.

 Do 31 marca

Wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, czyli delegatów na walne zebranie delegatów Regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku i wybory władz jednostek organizacyjnych Związku.

2.

Od
1 kwietnia
do
30 czerwca

Wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia odbywają się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego, delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 30 czerwca odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

3.

Do
31 października

 Odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę