Wybory w „Solidarności” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

15 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Porządek dzienny zebrania obejmował m.in. sprawozdania, wybór przewodniczącego oraz nowych władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność ‘w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk na kadencję 2018-2022.

Zdjęcia: Ireneusz Leszka

 

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Komisji Międzyzakładowej  przez przewodniczącego Edwarda Fortunę i Joannę Majder, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, delegaci dokonali wyboru na następną kadencję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej. Po raz kolejny został nim Edward Fortuna. Zebrani wybrali także 16 członków Komisji Międzyzakładowej. Zostali nimi: Roman Bedenykczak, Józef Bielecki, Grzegorz Bork, Adam Bujak, Witold Dembowski, Grzegorz Jończak, Michał Kozłowski, Arkadiusz Krzyszkiewicz, Stanisław Krzemiński, Piotr Kosidło, Stanisław Kwiatkowski, Robert Sobocki, Arkadiusz Sojko, Krzysztof Sztukowski, Danuta Waszczuk i Piotr Zaczyński.

Komisję Rewizyjną stanowią: Elżbieta Kawka, Grzegorz Zwara, Joanna Majder, Krzysztof Zielonka i Ireneusz Leszka. W dalszej kolejności wybrano Edwarda Fortunę i Patryka Walendziewicza jako delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Delegaci wybrali także Edwarda Fortunę, Rafała Sobockiego, Grzegorza Zwarę i Grzegorza Filipskiego jako Delegatów na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Portów Morskich.

Następne wybory odbędą się za cztery lata.

Ireneusz Leszka

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę