Wybory w Polskiej Spółce Gazownictwa

Zbigniew Dariusz Matuszewski został wybrany przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa przy Oddziale w Gdańsku na kadencję 2014–2018. Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów organizacji związkowej w dawnej Pomorskiej Spółce Gazownictwa odbyło się 14 marca. Poprowadził je Andrzej Krzysztoszek, a nadzorował, z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej, Krzysztof Żmuda.

W tym przypadku nazwa „podzakładowa” może być myląca, dlatego warto doprecyzować, że nie chodzi o mały podmiot, ale o organizację zrzeszającą 451 członków (na ok. 900 pracowników) nie tylko z Regionu Gdańskiego, ale także Bydgoskiego, Elbląskiego i Słupskiego. W wyniku konsolidacji operatorów gazowych 1 lipca 2013 r. sześć spółek regionalnych połączono w ogólnokrajową Polską Spółkę Gazownictwa, należąca do grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W efekcie powstała jedna organizacja zakładowa „S”, a w każdym z oddziałów utworzono organizacje podzakładowe.

Gdańska organizacja „S” zrzesza pracowników nie tylko ze stolicy województwa pomorskiego, ale także z rejonów dystrybucji gazu w Elblągu, Rumi, Słupsku, a nawet odległym Grudziądzu.

I to właśnie konsolidacja spółki okazała się w ostatniej związkowej kadencji największym wyzwaniem dla związkowców. Utrudniło to tak prozaiczne sprawy jak organizację działalności struktur związkowych. – W ostatnich 4 latach w podróżach służbowych spędziłem 8 miesięcy – wyliczał na zebraniu nowy-stary przewodniczący Zbigniew Matuszewski. Konsolidacja została również wykorzystana przez pracodawcę do wypowiedzenia wszystkich wcześniejszych porozumień zawartych z pracownikami, takich jak zakładowy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, regulamin wynagradzania. Od roku w Polskiej Spółce Gazownictwa obowiązuje tymczasowy układ zbiorowy, ale wynegocjowanie nowych porozumień pozostaje jednym z najważniejszych celów związkowców na rozpoczynającą się kadencję.

Podczas podzakładowego zebrania delegatów NSZZ „S” w PSG przy Oddziale w Gdańsku 14 marca wybrano także członków komisji podzakładowej, komisji rewizyjnej, delegatów na zakładowe zebranie delegatów w Polskiej Spółce Gazownictwa, delegatów na WZD Regionu Gdańskiego. Gazownicy z PSG są także zrzeszeni w strukturach Sekcji Krajowej Górnictwa Nafty i Gazownictwa w ramach Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

Mimo trudności optymizmem może napawać duży poziom uzwiązkowienia w Polskiej Spółce Gazownictwa – w całym kraju to ok. 8 tys. z 13 tys. pracowników firmy, z których 4 tys. należą do „Solidarności”. „S” wspólnie z drugim reprezentatywnym związkiem w spółce – OPZZ – powołały Związkową Komisję Koordynacyjną (po 6 członków z każdej centrali związkowej) do rozmów z pracodawcą.

Zbigniew Matuszewski zachęcał członków „S” w PSG do jeszcze większej aktywności niż dotychczas. – To jest nasz obowiązek. Na manifestacjach branżowych i podczas negocjacji w firmie walczymy we własnym interesie, ale musimy się też angażować w inne działania Związku. Musimy być solidarni i sumienni w walce o dobrą sprawę, w obronie praw pracowniczych – podsumowuje przewodniczący „S” w Polskiej Spółce Gazownictwa.

ACH

fot. Adam Chmielecki

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę