Wybory w Komisji Zakładowej „S” na Politechnice Gdańskiej

Większością głosów, 52 na 53 oddanych, już po raz szósty przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w PG został dr inż. Tadeusz Szymański. Gośćmi zebrania wyborczego, które odbywało się w Sali Senatu uczelni byli: rektor PG prof. Jacek Namieśnik i przewodniczący Zarządu RG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Na zebraniu wyłoniono także 14-osobową Komisję Zakładową, w skład której weszli wykładowcy i naukowcy, pracownicy techniczni oraz administracyjni.

Zdjęcia: Lech Nadolny

 

– W poprzedniej kadencji udało się załatwić trzyetapową regulacje płac na uczelni – powiedział nam Tadeusz Szymański. – Wiele naszych postulatów zostało uwzględnionych przez władze uczelni. Wynegocjowaliśmy przypadki interwencyjne, gdy dotyczyło to osób chronionych związkowo. Udało się też zmienić system ocen pracowniczych oraz system nagród ustawowych dla nauczycieli akademickich.

Dr Szymański twierdzi, że na razie trudno mu planować działania na tę kadencję, gdyż brakuje ostatecznego kształtu ustawy o szkolnictwie wyższym, która miała zostać przedstawiona 15 marca 2018 r.

– Wszystko co możemy teraz zrobić, to powołamy zespół, który będzie monitorował skutki wejścia nowych regulacji prawnych – dodaje Szymański.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę