Wybory na kadencję 2018 – 2022 czas zacząć!

Kończy się ósma kadencja funkcjonowania władz związkowych. Przed nami wybory. Od września br. rusza kampania wyborcza.

Kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zakłada, że w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, czyli delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku i wybory władz jednostek organizacyjnych Związku. Mogą one odbywać się też we wcześniejszym terminie.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego, delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów). Przewodniczącą Krajowej Komisji Wyborczej jest Ewa Zydorek.   

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej w Regionie Gdańskim wchodzą: Bożena Brauer, Stefan Gawroński, Edward Fortuna, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Wojciech Korytowski, Zbigniew Kowalczyk, Andrzej Netkowski, Wojciech Litewski, Krzysztof Prokopiuk, Zbigniew Sikorski, Roman Kuzimski i Eugeniusz Dosz.

Przed nami około 400 zebrań wyborczych. Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza.

Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które stanowią między innymi poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy, proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym. Oznacza to, że komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa lub zakładowa komisja koordynacyjna określa klucz liczbowy, według którego wylicza się liczbę, przypadających dla danego okręgu wyborczego, miejsc mandatowych.

Kluczem liczbowym jest określona liczba członków Związku, czyli na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata. 

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę