Wybory czas zacząć: Kadencja 2014-2018

Rozmowa ze Stefanem Gawrońskim, przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej

 

– Jaki jest harmonogram wyborów w Związku na kadencję 2014-2018?

– Uchwała Komisji Krajowej mówi, że wybory w podstawowych organizacjach związkowych rozpoczynają się 1 listopada 2013 roku, a kończą 31 marca 2014 roku. Do końca czerwca 2014 r. muszą się odbyć wybory zarządów regionów i przewodniczących zarządów regionów, natomiast do końca października przyszłego roku wybory władz krajowych Związku.

– Czy w tym pierwszym okresie wyborczym wybierane są tylko władze organizacji zakładowych?

– W podstawowych jednostkach organizacyjnych wybieramy również delegatów na walne zebrania delegatów regionu lub elektorów (w mniejszych organizacjach do 104 członków, którzy z kolei potem na zebraniach elektorów, w okręgach łączonych w okresie do 15 kwietnia, powinni wybrać delegatów na WZD Regionu). Podstawowe jednostki organizacyjne wybierają również delegatów do swoich branżowych organizacji – jeśli do nich należą. Podejmują również uchwały o przynależności do odpowiednich sekcji branżowych.

– Nad wyborami czuwa Regionalna Komisja Wyborcza. Co należy do jej kompetencji?

– Do kompetencji komisji należy czuwanie nad przebiegiem wyborów, od momentu zgłoszenia przez organizację terminu wyborów, poprzez uczestnictwo w zebraniach wyborczych, aż po weryfikację dokumentów. W tym momencie chciałbym podkreślić, iż obowiązkiem podstawowych organizacji związkowych jest zgłoszenie spotkania wyborczego na piśmie – w formie mailowej, listowej, faksowej lub osobiście – na 14 dni przed jego terminem.

– A co się stanie, jeśli organizacja związkowa nie zgłosi terminu spotkania?

– Wtedy Regionalna Komisja Wyborcza ma prawo nie uznać takich wyborów, gdyż w takim przypadku nie są one zgodne z ordynacją wyborczą.

– Czy w każdych wyborach musi uczestniczyć członek RKW?

– Tak. Oprócz członków Regionalnej Komisji Wyborczej powołani zostali także pełnomocnicy RKW. Są to przede wszystkim kierownicy naszych oddziałów terenowych i członkowie prezydium ZRG. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś, kto miał być na wyborach, z różnych przyczyn nie dojedzie – wtedy wina leży po naszej stronie, w takim przypadku analizujemy dokumenty wyborcze – jeżeli są w porządku, to wybory są ważne. Będziemy jednak dokładać wszelkich starań, aby obsłużyć wszystkie zebrania. Zachęcamy jednocześnie, przypominając o wydłużonym od 1 listopada okresie, aby wybory rozpoczynać jak najwcześniej, aby uniknąć spiętrzeń, gdy termin będzie już mijał. Bywa, że pod koniec marca jest organizowanych po kilkanaście zebrań wyborczych dziennie.

– Jaka jest rola przedstawicieli RKW w czasie zebrania wyborczego?

– Zadaniem przedstawiciela komisji na zebraniu wyborczym jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów – zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą. Najważniejsze, aby na takim zebraniu było kworum, czyli 50 proc. członków Związku czy delegatów. Głosowania muszą odbywać się w sposób tajny. I na koniec – żeby kandydaci byli zgłaszani zgodnie z ordynacją. Uznaje się, że dany kandydat został wybrany do władz Związku, jeśli otrzymał ponad 50 proc. ważnych głosów i znalazł się na miejscu mandatowym.

– W takim razie jasne jest, że w interesie organizacji przeprowadzającej wybory jest, aby w spotkaniu wyborczym uczestniczył przedstawiciel RKW.

– Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nie został wybrany, ale twierdzi, że były jakieś nieprawidłowości. Wtedy komisja wyborcza, w przypadku, gdy uzna, że racja była po stronie odwołującego się, musi unieważnić takie wybory i cała procedura musi się zacząć od początku.

– Jakie zmiany zostały wprowadzone w ordynacji wyborczej?

– Zmiany dotyczą przede wszystkim ustawienia kandydatów na liście, musi być zachowana kolejność alfabetyczna. Zostały ponadto dość zasadniczo zmienione protokoły wyborcze. Komisja wyborcza powinna otrzymać protokół z ustalenia wyników wyborów w danej organizacji, bez protokołu z poszczególnych wyborów, obowiązkowy jest natomiast protokół z ustalenia wyników na wszystkie funkcje – przewodniczącego, członków komisji zakładowej i rewizyjnej. Są to gotowe druki, wszystkie dostępne na stronie internetowej Regionu Gdańskiego „S”. Ponadto zawsze na wszelki wypadek przedstawiciel RKW obecny w czasie wyborów będzie miał ze sobą komplet dokumentów. Ważny jest nie tylko porządek zebrania, ale także jego regulamin, zatwierdzony w głosowaniu przed zebraniem wyborczym. Ponadto każdy kandydat do struktur ponadzakładowych ma obowiązek mieć przy sobie potwierdzoną przez RKW kopię ankiety osobowej.

– Jakie najczęściej błędy popełniano w czasie wyborów w poprzednich latach?

– Najwięcej trudności sprawiają sprawy liczbowe. A więc stwierdzenie kworum i czy kandydat otrzymał wymaganą liczbę ponad 50 procent głosów ważnych. Często się zdarza, że wybrane zostają osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby głosów.

– Jak to wygląda na przykładzie organizacji stuosobowej?

– W przypadku organizacji liczącej 100 osób na zebraniu musi być obecnych co najmniej 50 osób. Załóżmy, że wszyscy są obecni i oddano 100 ważnych głosów, to kandydat, żeby zostać wybrany, musi uzyskać 51 głosów i znaleźć się na miejscu mandatowym. Jeśli jest więcej kandydatów, a miejsc jest np. 5, to musi się znaleźć wśród tej piątki. Bo zauważmy, że ponad 50 procent ważnych głosów może uzyskać np. 7 osób, czyli więcej niż miejsc mandatowych. Wtedy te dwie osoby, które są poza miejscami mandatowymi, mogą się znaleźć na liście rezerwowej. Apelujemy, żeby wszelkie procedury wyborcze przeprowadzać systematycznie, jak najszybciej organizować zebrania wyborcze, bo koniec kadencji przypada na 31 marca. Gdy zebranie odbędzie się wcześniej, nie znaczy to oczywiście, że wcześniej zakończy się kadencja tych nowo wybranych władz.

Małe organizacje wybierają elektorów,  czy te organizacje nie powinny przeprowadzić wyborów nieco wcześniej, niż te, które same wybierają delegatów?

– Tam, gdzie są wybierani elektorzy, protokoły powinny być zdane do 1 marca 2014 roku, po to, aby dać nam czas na przygotowanie okręgów wyborczych, przeprowadzenie wyborów na zebraniach w okręgach łączonych, które wybiorą delegatów. WZD Regionu jest mniej więcej w połowie czerwca, więc do 15 kwietnia całą procedurę powinniśmy mieć już za sobą.

Termin

Wybory do:

1 listopada 2013 – 31 marca 2014

1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „S”

2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu

3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

1 kwietnia –
30 czerwca 2014

1) władz regionów

2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

1 kwietnia –
30 kwietnia 2014

1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych

2) władz regionalnych sekretariatów branżowych

3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego

4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej

1 kwietnia –
31 maja 2014

1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych

2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego

1 maja –
30 czerwca 2014

1) władz krajowych sekretariatów branżowych

2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

do 31 października 2014

ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

 

Rozmawiała
Małgorzata Kuźma

Więcej o wyborach w Związku, niezbędne dokumenty do przeprowadzenia wyborów…>>

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę